ACTUEEL

MCA blijf toch in Alkmaar

Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) houdt een deel van het behandelaanbod in Alkmaar. Het MCA was aanvankelijk van plan om het hele ziekenhuis nieuw te herbouwen in Heerhugowaard.

Het MCA bouwt in buurgemeente Heerhugowaard een zogeheten Regionaal Topklinisch Interventie Centrum (RTIC). Het centrum, dat in 2015 de deuren opent, moet ruimte bieden aan ondermeer acute zorg, behandeling, verblijf en klinische diagnostiek.  Het MCA wilde tot voor kort in 2025 ook de rest van het behandelaanbod in Heerhugowaard onderbrengen.

Motieven

Deze verhuizing is nu van de baan. Het MCA zegt de band met Alkmaar en haar inwoners te willen behouden. Ook spelen er economische motieven. Het vastgoed in Alkmaar heeft nog aanzienlijke bedrijfseconomische waarde. Ook hoeft het MCA door deels in Alkmaar te blijven minder te investeren in nieuwbouw.

Verheugd

In de gemeentepolitiek in Alkmaar is verheugd gereageerd op het besluit van het MCA om de poliklinische functies met aanpalende specialismen in Alkmaar te handhaven. “Met dit besluit van het MCA is ziekenhuiszorg in de nabijheid van iedere Alkmaarder en inwoner van de regio geborgd”, stelt wethouder Peter de Baat (VVD). “Ook voor de economie van de binnenstad is het buitengewoon gunstig nieuws.” De politiek zegt zich te willen inspannen om een zo groot mogelijk deel van het behandelaanbod in Alkmaar te houden. Daarbij gaat het ondermeer om geboortezorg.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top