Artikel

Edith Schippers

In oktober 2010 is Edith Schippers benoemd tot de nieuwe minister van Volksgezondheid. Sinds maart 2006 was Edith Schippers vice-voorzitter van de VVD Tweede Kamerfractie. Tot augustus 2008 heeft zij dit gecombineerd met het woordvoerderschap curatieve zorg, financiering van de zorg, stelsel en sturing van de zorg, adviesraden, IGZ, arbeidsmarktbeleid, opleidingen, EPD, openbare gezondheidszorg en preventie. In augustus 2008 heeft zij een deel van haar zorgportefeuille overgedragen om zich meer te kunnen concentreren op haar functie van vice-fractievoorzitter.

Drs. E.I. Schippers studeerde in 1991 af als politicoloog aan de Rijksuniversiteit Leiden; faculteit Sociale Wetenschappen.
In 1993 werd zij persoonlijk medewerker van drs. D.J.D. Dees, Tweede Kamerlid voor de VVD. In 1994 werd zij beleidsmedewerker Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de VVD-fractie Tweede Kamer der Staten Generaal.

In 1997 werd mw. Schippers secretaris Volksgezondheid en Arbeidsmarkt bij de Vereniging VNO-NCW. In deze functie was zij onder andere namens de Vereniging VNO-NCW lid van de SER werkgroep Ziektekostenverzekeringen (advies ‘Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen’ vastgesteld op 15 december 2000), lid namens de werkgevers van de Plenaire Raadsvergadering van de Ziekenfondsraad, en een aantal commissies.

Van 2001 tot 2003 was mw. Schippers Secretaris Ruimtelijke Ordening bij de Vereniging VNO-NCW, zij was ondermeer betrokken bij het SER-advies over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In 2003 werd zij lid van de Tweede Kamerfractie VVD, woordvoerder curatieve zorg. Zij heeft namens de VVD-fractie ondermeer de nieuwe Zorgverzekeringswet behandeld.
Sinds maart 2006 is Edith Schippers vice-voorzitter van de VVD Tweede Kamerfractie.
Edith Schippers is getrouwd en moeder van een prachtige dochter.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top