Reader Interactions

Reacties 2

  1. Cees de Wildt

    Goedemorgen Jelle, je slaat de spijker op de kop! Dit us precies wat het is.
    Cees de Wildt manager arbeid Actiz

  2. Peter Koopman

    “Arbeidsmarkt van de Zorg” was kernopgave van RegioPlus. Samenwerkende werkgevers in de zorgsector, waaraan ook “Welzijn” is toegevoegd. Eerder is al betoogd dat, hoewel branche-overstijgende samenwerking voordelen kent, projecten vanuit dit perspectief wel de aandacht vestigden op problematiek, maar dat er weinig verandering meetbaar werd. In het huidig artikel krijgen oorzaken van voormelde problematiek bij HRM minder accent en wordt de aandacht verlegd naar de samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking ( ontgroening en veroudering ). Deze externalisering werkt verlammend en ontkent het vermogen van bestuurders en van bijv. Verpleegkundigen om succesvolle interventies in deze te plegen. Ook is algemeen bekend dat we nu in NL meer streven naar een kenniseconomie en diensteneconomie na de voortgaande industrialisatie periode en dat daarom zeker ook HRM hiermee te maken krijgt. Containerbegrippen als “Zorg” en “zorgmedewerker” boden en bieden geen houvast bij het zoeken naar succesvolle acties tot gewenste verandering. Kijk naar potenties van beroepen op zich ( bijv. Verpleegkundigen ) en hun rol in toekomstige veranderingen in plaats van “bulk-benadering”. Het streven naar een passende nationale ( branche-overstijgende ) CAO voor verpleegkundigen in loondienst is een van de HR middelen. Een zichtbare bestuurder inzake kwaliteit van de professionele aspecten in het primair proces, incl. HRM; zoeken van oplossingen voor 24-uurs kinderopvang ( met maaltijden ), beschikbare en betaalbare kamers tijdens de studietijd en huurhuizen voor starters zijn ander aspecten. Dus niet minder HR, maar meer en passend HR !