Reader Interactions

Reacties 3

 1. G.G.A. Schuitemaker

  Als ervaren klinisch psycholoog (BIG artikel 14) kan ik de inhoud van het rapport over de nieuwe beroepenstructuur alleen maar onderschrijven. Er worden structureel door het ministerie van VWS veel te weinig gesubsidieerde opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld voor BIG geregistreerde gezondheidszorgpsychologen. Daardoor kan slechts een klein deel van de opgeleide masterpsychologen instromen en worden talentvolle enthousiaste masterpsychologen gedwongen om dan maar zonder een gedegen opleiding in de zorg te gaan werken. Veel werkgevers vinden dit aantrekkelijk: ze zijn jong en goedkoop. Inmiddels wordt het stuwmeer van collega’s die de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog willen doen, elk jaar groter.
  In de medische zorg zouden we het onacceptabel vinden wanneer een coassistent een hartoperatie zou uitvoeren. In de geestelijke gezondheidszorg zou het wel acceptabel zijn om zonder basisopleiding in de zorg depressieve suïcidale patiënten te behandelen?
  Gerdien Schuitemaker

 2. Nico Kamminga

  Beste Gerdien,
  Je raakt hier een belangrijk punt: te weinig opleidingsplaatsen. Die discussie is er al lang, ik krijg nog regelmatig verhalen langs over de misstanden rond werkervaringsplekken. Inderdaad, veel werkgevers vinden basispsychologen blijkbaar aantrekkelijk en goedkoop. En blijkbaar spelen er allerlei belangen om dat zo te houden en het door jou genoemde stuwmeer te laten groeien. Want als VWS structureel te weinig plekken subsidieert moeten er toch andere oplossingen kunnen worden bedacht voor wat betreft financiering en inrichting van zo’n opleiding? Het had beter geweest als de beroepsverenigingen daarover met een idee in de publiciteit waren gekomen. We gaan het anders doen, het probleem oplossen. Overigens: een hartoperatie wordt uitgevoerd door een chirurg. Die doet dat niet in zijn of haar eentje, maar met een team waar bijvoorbeeld de coassistent onderdeel van is. Volgens mij werkt dat teamwork in een professionele ggz-instelling of praktijk in grote lijnen hetzelfde. Waarbij ik mij niet goed kan voorstellen dat een beroepsvereniging van chirurgen over coassistenten gaat beweren dat ze niet vakbekwaam zijn. Vandaar mijn verbazing.
  Gegroet, Nico Kamminga

 3. Alberts

  Punt is dat de koppeling tussen universiteiten en postdoc opleidingen ontbreekt. Er kunnen dus veel meer psychologen op de universiteit beginnen in betreffende afstudeerrichting dan er GZ plekken zijn. Dat is niet uniek voor psychologen, voor andere specialismen zijn opleidingsplekken ook beperkt. Niet elke basisarts kan chirurg worden, of oogarts, etc. Het wil niet zeggen dat men daarom niet BIG geregistreerden maar zonder die registratie aan het werk moet zetten. Die mensen hebben enkel een master psychologie en geen vakinhoudelijke opleiding. Dit wil niet zeggen dat ik alle argumenten van de beroepsverenigingen onderschrijf, maar het uitgangspunt wel: alleen zelfstandig of onder supervisie werken in een opleidingssituatie of met BIG registratie.