Reader Interactions

Reacties 1

  1. mimoenahmidi@hotmail.com

    Beste Chantal,
    Dank voor het artikel en je slaat de spijker op z’n kop. Hier worstelt onze directeur Woonzorg en onze RvB ook dagelijks mee! Ik ben het niet helemaal met je eens dat we niet eerder iets met PBM’s hadden kunnen doen en dat zeg ik ook zonder een schuldige aan te wijzen. Ik denk dat we(altijd makkelijk achteraf) eerder ook net zoveel aandacht hadden moeten schenken aan de verpleeg- en verzorgingshuizen, als aan de ziekenhuizen! En misschien die wel meer vanwege de zo kwetsbare ouderen! En ander punt wat mij erg dwars zit aansluitend hierop, is waarom er ook niet voor deze kwetsbare groep een landelijk coördinatiecentrum is gekomen om schaarse beschermingsmiddelen en vooral ook personeel te verdelen? Bijna alle ziekenhuizen zijn afgeschaald met “normale” zorg en hadden met verpleegkundigen en artsen kunnen helpen. Misschien is dat het er wel en heb ik het gemist en anders zou ik zeggen laten we die handschoen alsnog oppakken! Ik doe mee! Hartelijke groet, Mimoen Ahmidi