Reader Interactions

Reacties 1

  1. Gert van Dooren

    Goed geagendeerd ! Het is nu nog meer dan eerder het momentum om vindingrijk door te zetten richting een duurzaam en maatschappelijk verantwoord systeem wat ook de bekende ‘pre corana ‘ uitdagingen bedient. Evident dat ic capaciteit nu centraal is komen te staan. En maar goed ook. Maar minstens zo evident en absoluut cruciaal is dat alle burgers nu zich zo gedragen dat wellicht verdere onbeheersbaarheid van de pandemie voorkomen kan worden. Wat leert ons dat dan over een systeemaanpassing ? Het belang van ( primaire) preventie is nog nooit zo manifest geweest ! Je ziet dat de politiek, de wetenschap, de professionals,de (lagere) overheid, de burgers en het bedrijfsleven de handen ineenslaan. De netwerk samenleving pur sang ! Professionele ketenvorming en kennisdeling ( naast een landelijk EPD is hier zoals u met uw ICT achtergrond weet op meerdere onderwerpen nog een wereld te winnen ) in een netwerkcontext. Dit is denk ik het platvorm waarop een avancering van het ( te zeer gedesintegreerde ) huidige systeem gebouwd moet worden. Zijn uw Raad van Toezicht, de inkopende Zorgverzekeraars ,Cliëntenraad en Professionals ook zover dat men u de ruimte geeft om over de instellingsgrenzen en korte termijn heen te denken ….?