Reader Interactions

Reacties 1

  1. A. Broenland

    Nederlandse Federatie v Kankerpatiëntenorganisaties heeft onderzoek uitgezet naar hoe kankerpatiënten de (uitgestelde of ontweken) zorg en informatie hier ervaren tijdens de coronacrisis. Er moeten snel scenario’s en besluiten komen voor middellange termijn, want er komt een stuwmeer aan (uitgestelde of ontweken) zorgvraag aan. Graag centrale coördinatie hierop, dit is een crisis. We denken mee en delen de ervaringsdata graag. Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK