Reader Interactions

Reacties 1

  1. Niels Mulder

    Verminderen of stoppen van marktwerking lijkt me belangrijk om de perverse prikkels die er nu zijn (je mag niet teveel samenwerken, dure patiënten zijn minder gewenst, sturen op de goedkoopste zorg) te verminderen. Maar om het regionaal te organiseren lijkt me ook niet goed, aangezien er nu eenmaal rijkere en armere regio’s zijn. Een landelijke organisatievorm past daar beter bij.
    Prof.dr. Niels Mulder, psychiater