Reader Interactions

Reacties 1

  1. thissen

    In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor kwetsbaren (ouderen, gehandicapten, chronisch zieken)die amper zelf iets te zeggen hebben over de maatregelen die genomen worden met betrekking tot corona. Zij zijn/worden volgens de schrijver (tevens directeur van Ieder(in) ‘buitenspel gezet door o.a. de representanten van de curatieve zorg. Dat vraagt volgens de schrijver van het artikel om grondige ‘herbezinning en revalidatie’. Belangrijk lijkt mij dat Corona duidelijk maakt dat groeperingen die in hun belangenbehartiging veel ervaring hebben het bij een crisis veel beter doen (voor hun groep meer impact hebben) dan groeperingen die deze ervaring (nog) niet hebben. Of dat goed of terecht is laat ik in het midden. Een herziening/herstel van deze situatie is alleen mogelijk wanneer organisaties die vinden dat zij niet voldoende te zeggen hebben hun belangenbehartiging nog eens goed bestuderen op mogelijke verbeteringen. Mij valt o.a. op hoe matig vertegenwoordigers van het verplegend personeel belangen behartigen. Veel te lief in mijn ogen. Zorg is in hoge mate politiek en de politieke arena is een harde. Ook al gaat het om covid en kwetsbaren. Achterliggende belangen spelen ook altijd een rol. Dat brengt met zich mee dat belangenorganisaties hun positie moeten afdwingen en er niet op moeten vertrouwen dat met aandacht vragen voor een situatie je er wel komt. Mijn advies is dan ook: denk na over je eigen (on)mogelijkheden en zoek een strategie om zaken voor je eigen achterban af te dwingen. Een andere weg zal niet succesvol zijn in de harde politieke wereld van verschillende (zorg)belangen.
    Jan Willem Thissen (Thissen & Partners)