Reader Interactions

Reacties 1

  1. Izare

    Als ervarings- & kennisspreker ben ik hoopvol aan deze blog begonnen. Helaas blijkt het eerste frame (balans zoeken) ook het frame te zijn waarmee de schrijvers framing willen gaan oplossen. Als de machtsfactor tussen een kennisspreker en ervaringsspreker louter een ethisch probleem zou zijn en geen machtsprobleem, dan had het probleem al lang niet meer bestaan. Want kennissprekers zijn het er goeddeels over eens dat het zoeken naar een balans voor hun ‘het cliëntperspectief serieus nemen” inhoudt. Dat consequentie dat de kennisspreker zijn/haar intrinsieke machtspositie moet willen relativeren ten gunste van het ervaringsspreken, heeft nog een lange weg te begaan. Kennissprekers kunnen over het algemeen goed horen, maar ze luisteren veel te vaak op basis van hun eigen frame.