Reader Interactions

Reacties 1

  1. Ger Haan

    Richard, bedankt voor het aanreiken van dit instrumentarium voor zelfevaluatie. Ik raad ook Cliëntenraden, Ondernemingsraden, verenigingen van beroepsbeoefenaren en gremia van financiers aan hiervan gebruik te maken. Met als slotvraag: hebben we het goed genoeg gedaan met elkaar?