Reader Interactions

Reacties 2

 1. Gijs van Loef

  Geachte heer Kreis, ik deel uw optimisme helaas niet.
  Mijn analyses zijn mede gebaseerd op een longitudinale vergelijking van alle sinds 2007 beschikbare en relevante kwaliteitsindicatoren van de medische zorg in de 14 modern Europese landen (bron: OECD Health at a Glance).
  Ik heb een maatstaf ontwikkeld die ik voorlopig ‘PrijsvandeZorg’ noem. Deze maatstaf is het uitkomstgetal van het %BNP van een land in de curatieve zorg, vermenigvuldigd met de gewogen prestaties op de kwaliteitsindicatoren. Ik ga dit nog uitwerken, maar het beeld is al wel duidelijk.
  Nederland is er relatief op achteruitgegaan qua ‘PrijsvandeZorg’ in vergelijking met de andere landen sinds 2007 , alleen Belgie heeft nog meer terrein verloren.
  Je kunt stellen: Met de invoering van de gereguleerde marktwerking in de medische zorg is de kwaliteit Q gebleven (Q is goed, maar niet exceptioneel), de totale kosten zijn gestegen (toename overhead), de regie op de Volksgezondheid is losgelaten

  Zie, om te beginnen > http://gijsvanloef.nl/2021/11/14/update-landenvergelijking-eu14-oecd-health-at-a-glance-2021/

  • Robert Kreis

   Beste hr van Loef.
   ik ben op de hoogte van uw publicaties. Ik heb het niet zozeer over kwaliteit van de zorg maar over de kosten ervan. Klink stelt dat er miljarden uit de curatieve zorg te halen zijn. Ben het met u eens dat de kwaliteit van de zorg behoorlijk onder druk staat.