Reader Interactions

Reacties 2

 1. Zomvs

  Goedemorgen Niels,
  Bedankt voor je blog. Je blog sluit aan bij hetgeen we in de Rotterdam mee aan de slag zijn in de ontwikkeling GGZ in de buurt, een traject in het kader van de GGZ wachtlijsten Rotterdam. Een initiatief waar verzekeraars, huisartsen, GGZ aanbieders ( ook de PG groep) de gemeente Rotterdam , ervaringsdeskundigen bij zijn betrokken. en waar juist vanuit de netwerk gedachte wordt gekeken naar organisatie van zorg . Ik zou het als programmamanager van dit initiatief dan ook leuk vinden om eens met je een afsprak te maken om te kijken waarin we elkaar kunnen versterken/vinden. Mijn mailadres is m.van.schie@zorgimpuls.nl ikhoor graag vanje.

 2. Gert van Dooren

  Beste Niels Mulder,
  De opmaat van de huidige covid-19 crisis is ook dat er meer geluisterd moet worden naar top wetenschappers en ter zake kundige professionals. En dan met name naar diegenen die overstijgende vernieuwende inzichten hebben. Een aantal virologen zo zien we de laatste maanden schetsen wat er gedaan had kunnen en moeten worden om wellicht deze pandemie te voorkomen. Kort cyclisch politiek beleid, zorgaanbieders afrekenen op productie, wat is ‘systeem’ medicatie/vaccinatie etc. Beter was geweest dat overheid en verzekeraars samen met deze professionals adequaat hadden geanticipeerd op de voorhanden zijnde kennis en inzichten. Dit zou nu ook inderdaad de opmaat op het gebied van het beleid van de genoemde ggz doelgroep kunnen zijn. Het inspectierapport schetst het beeld van de al decennia lang bestaande veelal gefragmenteerde en gebrekkige samenwerking tussen partijen daarwaar juist continuïteit van professionele zorg en behandeling en geëngageerde informele en formele hulpbronnen voor mensen met landurige problematiek noodzakelijk is. De adviezen van de inspectie zijn nastrevenswaardig maar gaan nog wat voorbij aan de noodzaak om ggz aanbieders ( en professionals) ten behoeve van de genoemde doelgroep zich te laten bekennen tot een echt samenhangend en geïntegreerd zorg en behandelconcept over alle ggz (zorg)domeinen heen. Dan ook pas kan er bijvoorbeeld sprake van effectieve door de inspectie voorgestelde overleggen met het sociaal domein. Dat geld naar mijn idee ook voor de in de blog genoemde om de samenwerking rondom en met de cliënt op micro niveau te borgen. De in de blog en en in het inspectie genoemde ambitie om dit binnen het model van netwerkpsychiatrie te organiseren is uitstekend maar er ontbreekt naar mijn mening iets essentieels. De ggz partijen/professionals met prominente kennis en ervaring van en met de betreffende doelgroep dienen zich in een transmurale zorgorganisatie te verenigen. Dit concept zou ingericht moeten zijn op basis van ‘state of art’ inzichten om vervolgens continuïteit van zorg en waar nodig behandeling op basis van de ‘werkelijke needs’ van de client te arrangeren. Dan pas kan de verbinding met het sociaal domein en alle relevante partijen in een netwerkstructuur hout snijden.
  Mijn recente ervaring in de palliatieve netwerkzorg ( Nederland beschikt over een dekkend aanbod van 65 palliatieve netwerken) leert dat het bij de verdere ontwikkeling erg helpt om op nationaal niveau zoiets als een denktank te organiseren. Adviezen zijn op die manier te formuleren op het gebied van bijvoorbeeld netwerkvormen, noodzakelijke transmurale en netwerkfinanciering, kennisinfrastructuur, netwerkgovernance, kwaliteitskader, etc. Op micro niveau worden resultaten behaald, voor diegenen die (regelmatig) tussen wal en schip vallen dient uiteindelijk toch een meer passend en sluitend concept van de ggz georganiseerd te worden. Het netwerk is dan een prachtige omgeving om met alle betrokkenen resultaten te behalen. De harde kern daarbinnen is de transmurale ggz organisatie die de ggz aanbieders uiteindelijk met elkaar dienen te vormen. Zolang dat niet niet gebeurd blijven ggz aanbieders, overheid en zorgverzekeraars als het gaat om de gewenste passende en waarnodige continue zorg en ondersteuning doelgroep langdurig kwetsbare cliënten met ggz problematiek nog steeds wat in gebreke.
  Micro netwerken is waarom het draait, het helpt als de systeem wereld daaromheen dit ook werkelijk zal faciliteren.