Reader Interactions

Reacties 1

  1. Frank Conijn

    Op zich een keurig blog, maar ik mis iets. Een kwart van de deeltijders zou wel meer uren willen maken, maar driekwart dus niet. Hoe komt dat? Als dat komt doordat men vindt dat men gewoon niet meer tijd heeft, omdat men bijv. ook een gezin met thuiswonende kinderen heeft, dan is daar weinig aan te doen.

    Maar als dat komt omdat men ontevreden is over bepaalde aspecten van het werk, anders dan de al genoemde roosterflexibiliteit, dan is daar vaak wel wat aan te doen. Dus daar zou m.i. onderzoek naar gedaan moeten worden, er vanuit gaande dat dat nog niet gedaan is.