Reader Interactions

Reacties 2

  1. Maria van Helden

    Beste Skipr, één passage in deze blog klopt niet. Sinds 2016 valt niet alleen de bekostiging van geboortezorg onder een vrijstelling, maar ook voor multicisciplinaire eerstelijnszorg (de coordinatiediensten die in dit artikel worden beschreven dus). Onderstaande uitspraak geldt daarmee tot en met 2015.

    • RCH Midden-Brabant

      Beste Maria heel goed om deze nuancering aan te brengen bij het commentaar van Lex. Vanaf 1 januari 2016 vallen samenwerkingsverbanden die met de beleidsregels van de NZa te maken hebben onder de sociaal culturele vrijstelling, waardoor de overheadcomponent (geld wat de verzekeraar aan zorggroepen geeft voor coördinatietaken) is vrijgesteld van BTW. Waar de zaak van de zorggroep tegen de Belastingdienst over ging was de principiële vraag of er een medische vrijstelling van toepassing zou zijn, waardoor een zorggroep gelijk gesteld kan worden met een ziekenhuis of huisartsendienstenstructuur. Belanghebbende zorggroep, adviseurs en met hen de Advocaat Generaal kwamen tot de conclusie, dat dit wel zo was, mede omdat de patiënt in hun redenering naast een relatie met de zorgaanbieder ook een overeenkomst heeft met de zorggroep. Daarin gaat de Hoge Raad dus niet mee, in lijn zoals eerder hof en rechtbank hebben geconcludeerd. Voor de praktijk veranderd er dus na dit arrest dus niet veel voor zorggroepen als het gaat over de jaren na 2015. En ook niet onbelangrijk de bedragen die naar zorggroepen(zullen) gaan in kader van de O&I (organisatie en infrastructuur) vallen in hetzelfde regime en zijn dus vrij van BTW als de zorgverzekeraars geld overboeken naar de zorggroep. Dat er verder nog genoeg fiscale voetangels en klemmen zijn is helaas ook een feit. Het laatste woord is dan ook zeker niet gesproken.