Reader Interactions

Reacties 1

  1. Hygieia Consultants

    Helemaal mee eens dat slecht werkgeverschap een belangrijke bron van ellende is. Maar niet alleen dat. De afstand tussen de professionals en het hogere management is veel te groot en veelal spreken die managers niet de taal van de professionals. Daarnaast zijn veel zorginstellingen organisatorisch slecht en archaïsch vormgegeven. Last but not least wordt er niet gestuurd op HRM kengetallen maar op het simpele mechanisme als de begroting maar klopt met het verkregen budget. Dat geeft geen echte prikkel om iets te veranderen. Ook niet voor de Tweede Kamer want die functioneert op hetzelfde principe en als het aan de SP ligt wordt het laatste stukje bedrijfsmatig denken (vrij gevestigde medisch specialisten) ook nog om zeep geholpen. Wil de zorg eruit komen dan betekent goed werkgeverschap meer begrip voor professionals en vooral ook een bedrijfsmatige opstelling. Sturen zoals een onderneming. Eigenlijk vormt goed werkgeverschap een onderdeel van goed ondernemerschap. Maar kan dat nog na zoveel jaar ambtelijk management? Misschien goed als men een voorbeeld neemt aan het bedrijfsmodel van ZBC’s?
    Peter de Leede – Hygieia Consultants