Reader Interactions

Reacties 2

  1. T. Schraven

    Ondanks het wettelijk recht om een RvT-lid voor te dragen, zijn er Clientenraden die er -in goed overleg met RvB en RvT- zelf voor kiezen om van dat wettelijk recht af te zien in ruil voor een adviesrecht bij benoeming van alle leden RvT. Dat lijkt me een prima, zelfs een betere, constructie. In dat geval zie ik geen strijdigheid tussen de wet en de governancecode.

    • NCZ

      Dat is inderdaad zo. Maar cliëntenraden hoeven niet meer te kiezen of het één tegen het ander uit te ruilen. Zij hebben dus vanuit de Wmcz2018 zowel adviesrecht op de profielschetsen van de RvB en de RvT als bindend voordrachtsrecht voor één lid van de RvT. Natuurlijk kan een cliëntenraad (tijdelijk) afzien van het voordrachtsrecht. Je recht is immers niet je plicht. Maar cliëntenraden die hun taak en positie serieus nemen, gaan ervoor een geschikte kandidaat, doorgaans met het cliëntenperspectief in zijn/haar portefeuille, voor te dragen. Zien zij toch af van het voordrachtsrecht op dat moment, is het niet nodig om dat vast te leggen. Je recht is immers je recht en blijft je recht. Door het niet vast te leggen voorkom je een hoop gedoe als er wisseling binnen de clientenraad is geweest en de nieuwe setting wel gebruik wil maken van het voordrachtsrecht!