Reader Interactions

Reacties 4

 1. Guus van montfort

  Prachtig, realistisch, praktisch artikel. Er zijn reeds meerdere ziekenhuizen, die werken volgens het Deventer-model. Guus van Montfort

 2. Ger Haan

  Het is in de zorg niet anders dan elders. Als de cultuur gezond is, wordt er in harmonie samen gewerkt. Als de cultuur ongezond is, wordt vaak in structuurwijziging gedacht. Bij gebrek aan leiderschap gaat dan veel energie verloren, want uiteindelijk gaat het toch om de cultuur van de leiders met hun voorbeeldgedrag op de verbindingen.

 3. Logex

  Mooi verhaal vanuit Deventer dat vrije vestiging en loondienst goed naast elkaar kunnen werken. In het verhaal wordt ook gerefereerd aan het Logex model, alleen is dat wel een achterhaalde vergelijking. Het merendeel van onze klanten werkt inmiddels met een capaciteitsbegroting waarbij de verdeling vooraf wordt gemaakt op basis van afspraken met de zorgverzekeraars. De prikkel om meer te doen dan anderen bestaat niet meer. In het model gaat het om doen wat vooraf begroot is.

  Een mooi voorbeeld waarbij Ziekenhuis en MSB volgens dat model werken is Zuyderland:

  https://www.zorgvisie.nl/gedwongen-loondienst-specialist-draait-gelijkgerichtheid-de-nek-om/

  Rolf Bremmer (LOGEX)

 4. thomas.hoyng@me.com

  Een goed voorbeeld uit de praktijk. Het geeft aan dat bestuurlijke harmonie goed mogelijk is te realiseren met vrijgevestigde medisch specialisten. Waarom ook niet? De politieke discussie betreft echter niet harmonie maar een oneigenlijke productieprikkel die vrijgevestigden zouden ondervinden. Heeft het ziekenhuis met haar specialisten hier geen last meer van en kan de productie zonder omzet- en inkomensverlies ook dalen?
  Overigens lossen capaciteitsbegrotingen dit probleem niet op.