Reader Interactions

Reacties 1

  1. hmcmanagement

    Beste Aris, ingewijden en patiënten die veelgebruikers zijn van farmaceutische zorg weten het wel dat de apotheker een onmisbaar onderdeel is van de gezondheidszorg. En volgens mij beseffen de zorgverzekeraars het ook wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit besef ook tot uiting komt in de betaling voor de dienstverlening. In ons stelsel waarin marktwerking is ingezet als drukmiddel voor bevordering van effectiviteit en efficiëntie heeft dat geleid tot de onvermijdelijke effecten van de kenmerkende eigenschap van marketwerking, te weten: marktwerking is machtswerking. En dat is iets dat apothekers tot nu toe in onvoldoende mate kunnen (willen?) opbrengen. Immers, voor voldoende tegenmacht t.o.v. die van de zorgverzekeraars (geruggesteund door politieke besluitvorming) zijn machtsblokken van apothekers nodig à la de clusters die ziekenhuizen vormen en hebben gevormd. Verdere ontwikkeling van apotheekfilialen en andersoortige clusters met voldoende mandaat voor contractonderhandelaars zijn vereist om financieel-economisch noodzakelijke vergoedingsniveaus te bewerkstelligen. Dat vraagt inlevering van bedrijfszelfstandigheid ten behoeve van behoud van continuïteit. Tot nu toe zie ik bij apothekers-eigenaren daartoe onvoldoende bereidheid. Her en der zijn er kleine clusters maar dat kan hoogstens lokaal een oplossing zijn. Voor het echte werk zijn zijn machtsblokken van honderden apotheken nodig.