Reader Interactions

Reacties 1

  1. Karik

    Inmiddels heeft het CAK aangegeven dat de regeling nog aanvullend gewijzigd is. Zo zou de 7 dagen termijn voor de melding niet meer gelden (er moet nog wel gemeld worden, maar binnen welke termijn is niet duidelijk) en zou ook toestemming voor het delen van persoonsgegevens niet meer vereist zijn. In de subsidieregeling zelf zijn deze wijzigingen niet doorgevoerd, zodat het er op lijkt dat het gaat om een wijziging van de uitvoeringspraktijk. Als alles duidelijk(er) is zullen wij e.e.a. ook verwerken in het artikel op onze website:

    https://www.eldermans-geerts.nl/blog/hoe-zit-het-met-de-vergoeding-van-zorg-aan-vluchtelingen-uit-oekraine/

    en mogelijk volgt ook nog een update hier.