Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    Adviseur Philippe Sprenger meent de uitvoeringsorganisatie voor het IZA het best geleid kan worden door de gemeenten -of GHOR?- ( want democratisch gekozen ) en zorgverzekeraars – grootste verzekeraar ?- ( want namens hun verzekerden ). Nu is het IZA een strategisch document met als nabije horizon het eind van Rutte IV en qua implementatie ca 15 jaar na ondertekening. Het is (nog ) geen operationeel beleid ! En de zijdelingse opmerking dat de zorgorganisaties daarmee “blij” zullen zijn, is niet duidelijk. Hieruit blijkt dat het IZA velen aanspreekt, maar op zeer verschillende “denkramen” wordt geïnterpreteerd. De KNMG reageerde ( deskundig ) in een artikel van hun voorzitter dat individuele gezondheid niet alleen door “de Zorg” ( containerbegrip ) succesvol wordt bereikt, maar dat het aandeel van de Zorg hierin op 11% geschat mag worden. Opvoeding, onderwijs, armoede, huisvesting, werkloosheid, handicaps enz. hebben samen een groter aandeel in de individuele gezondheid. Dat zijn overigens gebieden waarover gemeenten meer zeggenschap hebben. Misschien was het beter om de omvorming naar het IZA te laten volgen op de gemeentelijke successen op die terreinen?