Reader Interactions

Reacties 2

  1. Irma

    Beste Robert Kreis, een interessante beschouwing, maar heeft u wellicht ook een idee hoe het wel zou moeten? Er zijn al zoveel mensen met een mening, terwijl we op dit moment mijns inziens echt behoefte hebben aan oplossingen, implementatiekracht en de goede wil om in het belang van ons allemaal stappen te zetten. Laten we klein beginnen: wat zou uw eerste concrete stap zijn? Vr. Gr. Irma