Reader Interactions

Reacties 1

  1. hmcmanagement

    Logisch dat de kopman van ROS Raedelijn deze opinie heeft. De regiocontext is zijn werkgebied en bestaansrecht. Van realiteitsbesef getuigt dat hij meedeelt “Als je het IZA leest ga je al snel denken: Dit is te groot om te slagen. We willen tegelijkertijd aan te veel knoppen draaien.” maar daarna verlaat hij de weg van realisme ondanks nog een uiting van besef van praktijkervaring betreffende regioniveau.
    De problematiek die het IZA te lijf wil gaan met een bestuurlijk monstrum slaat namelijk een paar belangrijke onderdelen van demping van de zorgkostenstijging over en dat zijn: A. de vereiste interdepartementale samenwerking onder leiding van het ministerie van Algemene Zaken (VWS is niet de goede partij om leiding te geven aan deze majeure operatie: Kuipers als minister van VWS heeft niet de positie als Kuipers in de rol van Vz. RvB Erasmus MC!), B. de producenten/importeurs/groothandelaren/detaillisten in levensmiddelen worden in IZA niet als belangrijke partij meegenomen (gezonde voeding is niet onbelangrijk!) en C. de revolutionaire aanpak van IZA is niet aan de orde zolang de mogelijkheden van hetgeen in gang is gezet de nodige bemoedigende praktijkresultaten laat zien (zoals IZA her en der ook vermeldt!).
    Tenslotte, het is bekend van politiek Den Haag dat plannen maken de voorkeur heeft boven realistische plannen uitvoeren. Maar laten we nu eens wat meer gebruik maken van de rapporten van de Algemene Rekenkamer alvorens ons in het volgende avontuur te storten. Zeker in de huidige precaire tijd moeten onoverdachte investeringen in bestuurlijke, financiële en organisatorische vermeden worden. De nationale begroting heeft daarvoor geen ruimte.