Reader Interactions

Reacties 1

  1. irma01@xs4all.nl

    Goed stuk.
    Als verpleegkundige wil ik opmerken dat “ onze “ expertise nog wel eens niet geraadpleegd wordt of voor de vorm worden we gevraagd mee te lezen en commentaar te geven, maar aangedragen “ verbeteringen” worden weerlegd. 30 jaar ervaring wordt door de literatuur afgeserveerd ook al zijn de bewijzen zwak.