Reader Interactions

Reacties 1

  1. hmcmanagement

    Beste Jan, een mooi streefbeeld betreffende de verbetering van de werkwijze van de zorgaanbieders. Helaas stuit dit op de werkwijze van de zorgverzekeraars. Immers, de zorgconsumentenpopulatie is verzekerd bij een flinke spreiding aan zorgverzekeraarszijde. En elk van die concurrerende zorgverzekeraars sluit eigen contracten. Je streefbeeld wordt realiteit als alle contracten dezelfde zijn maar dan is de marktwerking van de kaart en zijn we weer terug bij de situatie van voorheen. Het gaat bij apothekers overigens wel die kant uit door het dicteren van een basisovereenkomst die het overgrote deel van de zorgverlening en de vergoeding ervan omvat. Opmerkelijk dat ACM, NZa, VWS, Kabinet en de Kamer(s) dit toelaten. Typisch Nederlands, gedogen van gedrag dat strijdig is met mededingingsregelgeving en indruist tegen marktwerking. Ofwel eten van twee wallen.
    Hans Hof, Profs4Zorg