Reader Interactions

Reacties 1

  1. AA van Bodegraven

    Met instemming lees ik de woorden van de FMS voorzitter. Als er geen tegenwicht geboden wordt tegen de spreadsheet-gevoede centrale aanstuurders dan verlies je niet alleen inhoudelijke, terzakekundige en potentieel kwalitatieve input, maar ook de stem van iemand die echt aan het bed staat (en daarmee de patient). Ook hier is checks and balances ofwel een trias politica, dat is zorgregel stellers, zorgregel uitvoerders en zorgregel controleurs onafhankelijk van elkaar, noodzakelijk voor redelijk (en transparant, zo heet dat geloof ik) beleid.
    Kwaadaardiger gezegd; leidde centrale aansturing niet tot een tekort aan mondkapjes, beschermende kleding, verzorgingshuizen van bewaring, verpleegkundigen, ic-bedden en beschamende isolatie van stervende mensen? Centraal werd helaas niets voorzien of ‘ingekocht’ door zorgkostenverzekeraars. Nee, een perverse prikkel voor die onzinnige zorg leverende specialisten, als ik het goed begrijp. Om zo maar COVID te gaan behandelen buiten productieafspraken. Buiten het oog of de interesse van het centrale, randstedelijke gezag, immers de meeste patiënten waren onder de Moerdijk. Ook in China en momenteel in Amerika oefent men met Centraal en Onweersproken gezag, met uitsluiting van inhoudelijke en kwalitatieve kennis (over en van zieken) zoals verwoord door Li Wenliang en Fauci. Wat mij betreft geen voorbeelden om na te streven noch te promoten als Minister, NZa of wie dan ook.