Reader Interactions

Reacties 1

 1. J. Meintjens

  Goed artikel, behalve dat de laatste zin helaas inhoudelijk onjuist is.
  Vóór internet hadden velen van ons (ik inclusief) de idee dat onbenul en onkunde het gevolg waren van een gebrek aan informatie. Dat blijkt dus niet te kloppen, of in ieder geval niet geheel: tegenwoordig is er een overmaat aan informatie, voor zowel professionals alsook voor leken, en blijkt het vermogen om informatie op waarde te schatten de belangrijkste beperking voor kennis en inzicht. Daar hebben zelfs academici last, getuige de tegenstellingen tussen de gangbare professionele opinies enerzijds en ACC anderzijds.
  Bijgevolg gaan mensen nu veelal zoeken naar informatie die hun vooringenomenheid bevestigt (ook dat zien we mooi geïllustreerd rondom het fenomeen ACC), waarbij berichtgeving die het eigen standpunt lijkt te ondersteunen als betrouwbaarder wordt gewaardeerd dan tegengeluiden. De inflatie van het begrip ‘waarheid’ versnelt zich enorm, wat pijnlijk zichtbaar is geworden rondom het omdopen van de club ‘Viruswaanzin’ naar ‘Viruswaarheid’.
  Ik ben bang dat om die reden het door u gesuggereerde “middel tegen desinformatie: informatie” weinig effectief is zolang deze niet acceptabel is voor de doelgroep.
  Zoals door een deel van onze verpleegkundigen opmerkingen van familie over ‘altijd een hoge pijngrens’ worden beschouwd als pathognomonisch voor zeer gevoelige patiënten, zo dreigt tegenwoordig een aanduiding als ‘waarheid’ kenmerkend te zijn voor controversen.