Reader Interactions

Reacties 3

 1. Martien Bouwmans

  Wat jammer dat nu precies uit de hoek van de zorgverzekeraars ongemeen scherpe kritiek moet komen op de budgetpolis. Niet onverwacht, overigens. Profileringsdrang als “goede” zorgverzekeraar in de grote boze buitenwereld van de (alle) andere zorgverzekeraars, die het stelsel ondermijnen?
  Veel te grote, bijna apocalyptische woorden worden gebruikt, elke nuance ontbreekt. Er is geen risicoselectie, het stelsel wordt niet ondermijnd, niemand is “de dupe”, Ik verwijs kortheidshalve naar hoofdstuk 10 van mijn boek Het zorgstelsel ontrafeld.
  Dat hoofdstuk heeft als titel: “De budgetpolis is zo slecht nog niet”. Kern: de budgetpolis kan juist gepaard gaan met hoge kwaliteit en doet wat “de marktwerking in de zorg” zou moeten doen: kwaliteit van zorg bevorderen, De budgetpolis poogt het beste voor de verzekerden uit het zorgaanbieders-aanbod te selecteren en te contracteren. “Waar voor je geld bieden”, dat is de kern van de budgetpolis. Wat echt jammer is, is dat de kwaliteit van de geboden zorg in Nederland nog zo weinig inzichtelijk is. Dan zou de budgetpolis (betere betiteling: “selectieve” polis) een grotere rol en gedegen ondergrond kunnen krijgen. Sterker nog: Als zorgverzekeraars en gemeenten beter in de regio zouden samenwerken zou zelfs de ontwikkeling van een regionale polis met een goed op de zorg (en ondersteunings) behoeften in de regio afgestemd selectief aanbod tot de mogelijkheden moeten kunnen gaan behoren.
  Martien Bouwmans

 2. hmcmanagement

  Niet alleen de solidariteit wordt ondermijnd maar ook het niveau van de zorgverlening. Immers, zorgverzekeraars laten zowel de meer ‘schadelast’ opleverende verzekerden opdraaien voor de lokkende premies voor minder kostende verzekerden als draaien de bankschroef aan van het inkoopbeleid. Duidelijk is de salamitactiek herkenbaar. Stap 1 is het in pilots opschroeven van de zorgverlening tegen een ad hoc kostenvergoeding. Stap 2 is het opgeschroefde pakket verklaren tot basisprestatie exclusief de ad hoc vergoeding. En vervolgens vindt herhaling van dit stappenplan plaats. De recent ingevoerde basisovereenkomst voor farmaceutische zorgverlening is hier een kenmerkend voorbeeld van. Onderhandelen (elementair in het stelsel dat in 2006 is ingevoerd) is er voor verreweg het grootste deel van de zorgverlening dan niet meer bij. Dat is alleen nog van toepassing voor zorgverlening bovenop dat grootste deel. Het vervolg is voorspelbaar. Steeds meer van de zorgverlening wordt geschoven onder de basisovereenkomst met als gevolg dat de zorgverlener wordt geconfronteerd met stijgende kosten tegen achterblijvende vergoedingen. Net zolang tot deze ontwikkeling leidt tot harde sanering. En wie dan zorgt voor adequate zorgverlening? Het zal de zorgverzekeraars en de overheid klaarblijkelijk een zorg zijn.

 3. Gijs van Loef

  Chapeau, Aad de Groot! We hebben de poort opengezet voor de entree van buitenlandse goedkopepolisverzekeraars die obv. (strategische) risicoselectie zich een positie hebben verworven in ons zorgstelsel. Het is een regelrechte ondermijning van de solidariteitsgedachte. Ik heb er eerder over geschreven, het was aan dovemansoren gericht.