Reader Interactions

Reacties 1

  1. Mathieu Geurts

    Situatie nu: mensen wonen bij een zorgleverancier.
    Gewenste situatie: zorgleverancier “woont” in de nabijheid van mensen.
    Gevolg van de huidige situatie is dat de zorgleverancier de woonmogelijkheden bepaalt èn beperkt, zoals bleek tijdens de corona-crisis.
    Veel ouderen hebben een voorkeur voor een vorm van geclusterd wonen met een zorgfaciliteit in de nabijheid, maar “wonen” in een instelling met honderde kamers (in verhullend taalgebruik appartementen genoemd) sluit niet meer aan bij de woon- en leefwensen van nu.