Reader Interactions

Reacties 2

  1. Awzw

    Fijn deze standpunten van politieke partijen op een rijtje. Integratie van de financiering van de VVT sector en het sociale domein zou goed zijn, dus na de WMO ook de extramurale thuiszorg naar de gemeente. Een mens heeft zorg en welzijn beide in goede samenhang nodig.

  2. sandra migchielsen

    Dank voor dit overzicht, en ook Awzw voor reactie. Het ontschotten en herdefiniëren van het huidige financieringsmodel zou (digitale) innovatie in zorg en welzijn, in preventie en positieve gezondheid zeer ten goede komen. Mooie woorden, nu de daden.