Reader Interactions

Reacties 1

  1. Harro Eppinga

    Noodzaak voor regionale samenwerking, krachtig en helder verwoord! Vanuit mijn rol als bestuurder van woningcorporatie Elkien in Friesland ben ik er een groot voorstander van om in deze regionale visie ook nadrukkelijk het onderwerp huisvesting te agenderen vanuit verdeling schaarste en zeker ook kwaliteit. De toenemende groep ouderen die jullie terecht benoemen heeft naast passende zorg immers ook recht op passende woningen. Een geweldige uitdaging rondom het thema ‘langer zelfstandig thuis wonen’! In de grotere steden vaak beter te realiseren dan in de kleinere dorpen. Een pleidooi dus voor ‘sector’ overstijgende samenwerking waar ook al hele mooie voorbeelden van zijn.