Reader Interactions

Reacties 1

  1. Jorinde Oostenbroek-Bisschop

    Hij zou maar in het bestuur zitten van jouw werk omgeving, een man die het bestaan beweert te kennen van de ‘heuse handschud dokter’. Deze zorgbestuurder is duidelijk nooit in de rui gekomen, nadat hij van de verzekeringswereld afscheid heeft genomen. De verzekeringsveren van wantrouwen en vooringenomenheid zijn onveranderd tooi gebleven van zijn pauwen pak. Een bestuurder die vooral scheldt op zorgverleners, mensen waar hij nota bene leiding aan moet geven. Het kan zijn dat er in het Dijklander ziekenhuis handschuddokters zijn. Zeker, er zijn soms zorgverleners die iets minder doen dan anderen, de nooit genoemde perverse prikkel van de loondienster misschien? Maar handen schudden en dan declareren? Dat kennen wij eigenlijk alleen van managers en ‘adviseurs’ die je om de oren slaan met fantasieloos gemeengoed als: er moet meer verandering in de zorg komen zonder zelf met reëele ideeën te komen. De zorgbestuurder, die, naar wij ons menen te herinneren, zijn kinderen naar school kon brengen, daar waar een specialist al uren op zijn werk was, maar die dezelfde specialist beschimpte toen hij even een ijsje ging eten met zijn zoon in het bedrijfsrestaurant van zijn eigen ziekenhuis. Een man, die zichzelf op de borst slaat omdat hij beweert eigenhandig Zorgcentrum Ahoy te hebben gerealiseerd. Helemaal in z’n eentje? Zo’n man dus, …. hij zou maar de bestuurder van jouw zorginstelling zijn.

    Jorinde Bisschop
    Hubert Oostenbroek