Reader Interactions

Reacties 1

  1. Pedor Bakens

    De reflex om direct te gaan behandelen is inderdaad als vanzelf opgekomen. Alle aandacht ging uit naar de heldendaden op de IC’s, verpleeghuizen en thuiszorg kregen het nakijken. Dit moet te maken hebben met een eenzijdig samengesteld crisisteam. Een team met mensen die toch voornamelijk vanuit de oude WHO definitie hebben gedacht en gehandeld. Er zal nog veel moeten gebeuren wil hier verandering in komen. Een van de noodzakelijke voorwaarden voor een transitie is het versterken van de positie van mensen die veel meer de preventie en de care vertegenwoordigen: verpleegkundigen. Het is te hopen dat initiatieven als die van de dames Ellemeet en Hermans binnenkort werkelijkheid worden, dat zal helpen om van ze naar gg te komen!