Reader Interactions

Reacties 2

  1. Peter Koopman

    Prof. dr. Marieke Schuurmans geeft zeer helder het belang van de wijkverpleegkundige voor de Nederlandse samenleving als geheel en haar burgers als individu. Zorg voor het individuele gezonde bestaan heeft daarnaast raakvlakken met het individueel welzijn ( sociaal maatschappelijke status ). De wijkverpleegkundige acteert op het “V” terrein van VWS, maar kan het “W” terrein van VWS daarmee in verband brengen en dat zeer nabij: thuis! De politiek stapelt een veelheid aan opgaven rondom thuiszorg en de verschillende aspecten van langdurende zorg en welzijnsproblemen. De wijkverpleegkundige is hier een sleutelfiguur! Dus: niet alleen “over en met”, maar ook door haar direct te betrekken komen haalbare oplossingen in zicht!

  2. pedor Bakens

    Afgelopen donderdag 31 maart vond aan de HAN, in Nijmegen, de officiële installatie plaats van de nieuwe lector Wijkverpleging, Minke Nieuwboer. Een lectoraat met, zoals de naamgeving al zegt, speciale aandacht voor de wijkverpleging. Een geweldig initiatief wat hopelijk veel hogescholen zal inspireren om dit goede voorbeeld te volgen.