Reader Interactions

Reacties 1

  1. HNO

    Beste Jorrit,

    Helemaal eens, dit is precies wat financiers de aanbieders gaan aandoen. Zie het gesteggel over de tijdelijke huisvesting in Rotterdam en Maastricht. Je voorstel is er een van eenvoud maar geeft geen antwoord op één van de knelpunten die je zelf oppert, namelijk de hoeveelheid verschillende financiers.

    Begrotingen zijn in veel gevallen niet opgesplitst naar financiers dus wordt het toch weer ingewikkeld. Hoe verdeel je de minder- en meerkosten over de financiers? De enige oplossing die ik hiervoor zie is dat je ze relateert aan de hoogte van de afgesproken contracten en subsidies. Echter niet alle contracten hebben vastgestelde plafonds, dus het blijft ingewikkeld.

    De vraag is of het realistisch om te hopen op een landelijk uniforme aanpak over alle financieringen heen. Is het niet beter om het onvermogen van de financiers en de overheid te accepteren en als aanbieders er de schouders onder te zetten om alle verschillende regelingen van antwoorden te voorzien?