Hanneke Dessing

Hanneke  Dessing

Hanneke Dessing is sinds 2012 algemeen directeur van het Diabetes Fonds. Hiervoor was zij al ruim zeven jaar werkzaam bij het Diabetes Fonds, waarvan vier jaar als adjunct directeur. In die functie was zij onder meer verantwoordelijk voor voorlichting en fondsenwerving. Naast haar functie als algemeen directeur is Hanneke Dessing tevens bestuurslid van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Hanneke Dessing bekleedde voor haar functie bij het Diabetes Fonds verschillende marketing- en managementfuncties.