Hinke Gijzel

Hinke Gijzel

Hinke Gijzel is manager bij KPMG Health met een focus op de langdurige zorg. Zij is van huis uit sociaal wetenschapper en richt zich op een combinatie van onderzoek en praktische toepasbaarheid van adviezen. Oog voor innovatie is daar onlosmakelijk mee verbonden. Naast haar reguliere werk onderzoekt zij de opkomst en impact van digital health-ontwikkelingen op de kwaliteit van de langdurige zorg. Het perspectief van de cliënt staat daarbij centraal.