Anton Maes

Anton  Maes

Anton Maes is van 1985 tot juli 2016 werkzaam geweest als huisarts in Dieren:

"De hele transformatie om lokaal de huisartsenzorg in een tijdbestek van zeven jaar vanuit een pand binnen een maatschap te organiseren, heeft mij veel geleerd over de positie van de huisarts in het zorgstelsel. Na ruim 15 jaar actief te zijn geweest in het onderwijs bij de opleiding tot huisarts en medisch studenten, ben ik in 2009 daarmee gestopt. Vijftien jaar ben ik bestuurlijk actief geweest, landelijk en in de regio, om de randvoorwaarden van goede huisartsenzorg in kaart te brengen. Sinds 2006, met het verschijnen van het nieuwe zorgstelsel, heb ik mij toegelegd op de vraag hoe het vak huisartsgeneeskunde beter is in te zetten om het zorgstelsel in Nederland efficiënter te laten werken. Dit heeft geresulteerd in het schrijven van een boek, “huisartsgeneeskunde in het nieuwe zorgstelsel”, waarbij het eerste exemplaar op 22 juni 2011 werd overhandigd aan oud minister Ab Klink."