Martin van Rijn

Martin van Rijn

Martin van Rijn is staatssecretaris van VWS in het kabinet Rutte II, beëdigd op 5 november 2012.

Van Rijn heeft vanwege zijn aanstelling als staatssecretaris zijn taken bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM neergelegd. Hij was hier Chief Executive Officer (CEO). Ook heeft hij zijn voorzitterschap van het duurzame ondernemersplatform De Groene Zaak neergelegd. Daarnaast heeft hij alle nevenfuncties neergelegd. Hij was onder meer voorzitter raad van commissarissen bij Espria sinds mei 2009, toezichthouder bij de Rijnlandzorggroep en bij Sanquin en lid van de adviesraad van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook was hij sinds 1 juli 2012 voorzitter van de raad van toezicht van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Het toezichthouderschap bij de Rijnland Zorggroep en Sanquin had hij al eerder dit jaar al beëindigd.

Loopbaan

Eerder bekleedde hij vier jaar de functie van Directeur-generaal Gezondheidszorg (DGG) bij het ministerie VWS. Zijn loopbaan heeft zich altijd afgespeeld binnen ministeries. Zo was hij Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid (DGMP) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directeur-generaal van de Volkshuisvesting, Ministerie VROM. Na zijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam startte hij zijn loopbaan bij de directie op het Ministerie van Economische Zaken.