BLOG

Risicoverevening; zowel kroonjuweel als achilleshiel

Risicoverevening; zowel kroonjuweel als achilleshiel

Een tijdje geleden probeerde ik een zorgverzekering af te sluiten via de collectiviteit van Besured. Ik vulde op de website mijn geboortejaar in. Vervolgens kon niet doorklikken naar de volgende pagina. Het bleek dat dat voor iedereen geldt die voor 1981 is geboren. Te oud...

Laagste premietarief

Daarna bezocht ik de website van Promovendum. Dat is een collectiviteit die beweert het laagste premietarief te kunnen berekenen omdat zij zich vooral richt op hoger opgeleiden. Die zouden een beter claimgedrag vertonen dan anderen, dan lager opgeleiden dus. Promovendum geeft een korting van meer dan 10 procent. Dat is meer dan toegestaan.

Lucratieve groep

YouCare is nog zo’n collectiviteit die zich op een bepaalde “lucratieve” groep richt. Bij een maximaal eigen risico van 500,- euro krijg je korting. Dit is nu net de groep die het minst claimt.

Overstap

Dan is er nog Blue, die adverteert met de mededeling dat klanten op elk moment mogen overstappen. Het risico bestaat dan dat mensen een goedkope polis nemen. Een polis waarbij de verzekeraar weinig ziekenhuizen heeft gecontracteerd. Als je dan ziek bent en naar een bepaald ziekenhuis wilt, dan stap je over naar een andere verzekeraar. Dat kan. De andere verzekeraars hebben een acceptatieplicht, zodat de rekening daar terechtkomt.

Solidariteit

We hebben in Nederland een zeer solidair gezondheidstelsel. Iedereen is verplicht verzekerd, iedereen betaalt dezelfde premie en zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren. Zo is de toegang tot basiszorg voor iedereen geborgd.

Risicoselectie tegengaan

Om risicoselectie tegen te gaan, worden zorgverzekeraars vooraf gecompenseerd via de zogeheten ex ante-risicoverevening. Voor groepen die voorspelbaar verliesgevend zijn zoals ouderen en chronisch zieken krijgen zorgverzekeraars een compensatie. Deze risicoverevening is zowel kroonjuweel als achilleshiel van ons stelsel. Zorgverzekeraars mogen wel kortingen aan collectiviteiten aanbieden.

Trend

Er lijkt een trend gaande waardbij zorgenverzekeraars en collectiviteiten steeds creatiever worden in het beperken van hun risico’s. Maar mag dat eigenlijk wel? En als het al mag, is het dan niet in strijd met de geest van de wet?

Evaluatie risicovereveningssysteem

Op dit moment evalueert de commissie-Don het risicovereveningssysteem. Daaruit moet blijken of het voor verzekeraars loont zich op speciale groepen te richten. Daarnaast zal de minister op aandrang van de VVD de NZa vragen expliciet te kijken naar de genoemde collectiviteiten.

Wordt vervolgd.  

Anne Mulder

 

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

13 februari 2012

Een heel sterke bijdrage van Anne Mulder! Ok het heeft even geduurd, maar met dergelijke blogposts draagt ook de VVD bij aan een meer doelmatige en ja, zelfs meer rechtvaardige gezondheidszorg. Een pluim!

ANH Jansen

13 februari 2012

"Trend
Er lijkt een trend gaande waardbij zorgenverzekeraars en collectiviteiten steeds creatiever worden in het beperken van hun risico’s. Maar mag dat eigenlijk wel? En als het al mag, is het dan niet in strijd met de geest van de wet?"

Tja. Juristen kijken naar de letter van de Wet en niet naar de Geest. De Geest is meer wat voor het CDA.

En geef de verzekeraars eens ongelijk. Ook zijn zitten gevangen in het systeemmodel; het nationale budget wordt bepaald door de Overheid en per 2012 worden overschrijdingen van het Budget verhaald op de verzekeraars (die het nog wel mogen doorberekenen aan de onderliggende zorgaanbieders).

En Anne Mulder moet zich ook maar eens afvragen of het wel zo solidair is dat iedereen dezelfde premie betaalt?

De Zorgtoeslag wordt geleidelijk afgebouwd en dan betalen uitkeringsgerechtigden evenveel voor hun zorgpremie als een miljonair. Nominaal. De inkomensafhankelijke premie is afgetopt en afhankelijk van je inkomen.

VVD/CDA/D66/CU/SGP stonden aan de basis van dit systeemmodel Zorgstelsel 2006. Voor al de nu waargenomen verschijnsel werd al voor 2006 gewaarschuwd.

Om nu aan te komen met een blog over de "geest" van de wet is wel heel armoedige politiek.

Beter ware geweest het systeemmodel tegen het licht te houden.

Wim van der Meeren

14 februari 2012

Anne Mulder heeft een goed punt! Risicoselectie hoort niet bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als zorgverzekeraars: niet doen dus.
Overigens moeten we ook werken aan verdere verbetering van de risicoverevening, zodat die foute prikkel verdwijnt.

De Bekker

14 februari 2012

Het systeem van risicoverevening is dynamisch en wordt (jaarlijks) aangepast als de voorspelde risico's veranderen. Als verzekeraars structureel verlies leiden op bepaalde (te identificeren) groepen verzekerden, dan wordt de compensatie verhoogd en vice versa. Natuurlijk is het systeem nooit 100% sluitend, maar het is wel een feit dat YouCare, Promovendum en Besured per verzekerde een lager bedrag uit de pot krijgen dan bijvoorbeeld huismerken als CZ, Agis/Achmea of DSW. Immers - lage risico's krijgen een lage vergoeding, hogere risico's een hogere vergoeding. Juist daardoor is het ook interessant om bepaalde polissen aan groepen chronisch zieken aan te bieden!

Uit genoemde evaluatie moet blijken of het loont dat verzekeraars zich op speciale groepen richten. Retourvraag aan dhr Mulder: mag een verzekeraar zich wel op speciale groepen chronisch zieken richten om zo een inkoopvoordeel te behalen (kwalitatief betere zorg en/of betere prijs door groter volume - dus maatschappelijke winst die neerslaat als positief rendement voor de chronisch zieke)?

Wim van der Meeren

14 februari 2012

@ De Bekker: Ik snap dat een systeem nooit perfect kan zijn. Ik zou zeggen dat bij twijfel de oudere en kwetsbare patiënt aantrekkelijker moet worden. Als CZ willen wij graag hard werken om de zorg voor hen te verbeteren en betaalbaar te houden (bv een meer geriatrisch verantwoorde benadering van ouderen in ziekenhuizen).
Dat is maatschappelijk een stuk beter uit te leggen dan vechten voor jongeren die geen zorg nodig hebben.

tjark reininga

14 februari 2012

het is prettig dat ook Anne Mulder heeft ontdekt dat de herinrichting van de zorgverzekering de solidariteit ondermijnt die het ziekenfondsstelsel bezat. het is alleen jammer dat hij dat pas doet nu hij kennelijk zelf in een duurdere risicogroep is aangeland. helaas bevestigt hij mijn stelling dat het huidige beleid van VWS er vooral op is gericht zorg betaalbaar te houden voor degenen die deze (nog) niet nodig hebben, en de rekening daarvoor neerlegt bij degenen die van zorg afhankelijk zijn. misschien is het nog niet te laat om met liberale solidariteit aan een rechtvaardiger lastenverdeling te werken.

De Bekker

14 februari 2012

@ Wim van der Meeren: Eens - het zou een mooie uitkomst zijn als de evaluatiecommissie een manier vindt om maatschappelijke meerwaarde (goede zorg voor oudere en kwetsbare patiënten) structureel te verankeren in de risicoverevening!

Rob Adolfsen

14 februari 2012

Moet ik toch weer de ‘bovenmeester’ gaan spelen. Waar de heer Mulder op wijst zijn de problemen met collectiviteiten. Dat heeft weinig tot niets van doen met het vereveningsysteem. De wet staat toe dat er korting op collectiviteiten gegeven mag worden. Dat lijkt op zich geen probleem. Maar een collectiviteit is per definitie niet voor iedereen toegankelijk. Laat ik eens paar voorbeelden geven waarvan nagenoeg iedereen zegt “logisch toch”. Persoonlijk zou ik graag in de collectiviteit van Logica willen. Waarom? Gewoon omdat ik dan überhaupt geen premie hoef te betalen. Dat doet Logica namelijk. Maar ja, dan moet ik wel eerst werknemer van hen worden. Ik zou ook wel de 10% korting bij de Rabobank willen, maar dan moet ik wel een bankrekeningnummer kunnen openen. En dat is niet voor iedereen weggelegd. De korting van de Postcodeloterij lijkt mij ook wel wat, maar eigenlijk wil ik niet maandelijks meespelen of gokken. Kortom; om tot een collectiviteit te kunnen behoren moet ik aan voorwaarden voldoen. Altijd.

De beschuldigende vinger opsteken over het feit dat een hoog eigen risico, dus lagere premie, de gezonde mensen bevoordeelt is absoluut waar. Maar net zo waar, is dat het in mijn ogen verfoeilijke systeem van verplicht eigen risico exact hetzelfde doet. Iedere ongezonde Nederlander is € 220 duurder uit dan een gezonde Nederlander. En wie heeft dat systeem bedacht? De politiek en overheid.

Dan de opzeggingstermijn van het label Blue. Deze is exact dezelfde als bij het label Zekur. Ik heb daar destijds in 2008 als bestuursvoorzitter van Agis sterk tegen geprotesteerd. Onderzoek door de NZa wees uit dat het risico beperkt zou zijn. Dus niets nieuws onder de zon, behalve dat het risico misschien nu in omvang gaat toenemen.

Ele Visser

14 februari 2012

Prima bijdrage van Anne Mulder.
Acceptatieplicht en risicoverevening moet voorkomen dat de 'brandende huizen' (mensen (vaak ouderen) met chronisch ziekten) niet verzekerd kunnen worden. Risicoselectie kan natuurlijk plaatsvinden door het 'werven en weren' van bepaalde doelgroepen/collectiviteiten.
De houdbaarheid van het stelsel wordt oa bepaald door de balans tussen werven en weren van goede en slechte risico's, maw acceptatieplicht, risicoverevening en risicoselectie. Strategisch gedrag van partijen is bepalend voor het beoogde maatschappelijk en of financieel resultaat.
Historisch is het van belang te zien waarom de vrijwillige ziekenfondsverzekering en bejaardenverzekering medio jaten 80 zijn geïmplodeerd.

ANH Jansen

14 februari 2012

De maximale korting op de nominale premie mag 10% bedragen. Om geld te verdienen aan collectieven staat alles met risicoprofielen en kansberekening. Verzekeraars beschikken over enorme databanken met statistische gegevens over individuen, groepen en subgroepen.

Obesitas kan minder voorkomen onder hoog opgeleiden. Gemiddeld minder dan onder laag opgeleiden. De kans dat in een collectief hoogopgeleiden meer diabeten zitten dan in het collectief laagopgeleiden is dan ook klein. Een verzekeraar neemt genoegen met minder bijdrage uit het risicovereveningsfonds en een maximaal 10% lager nominale premie, maar nog steeds de volle inkomensafhankelijke premie en die is tot 50.000 euro opgetrokken!, en de gok dat hoogopgeleiden minder schadelast zullen claimen.

Heeft met solidariteit niets meer te maken.

Blue is direct opzegbaar als voor een Blue verzekerde zorg inkoop nodig is. Coop VGZ neemt de gok dat de Blue verzekerde niets zal claimen, maa wel premie betaalt en als de Blue verzekerde gaat claimen, deze de polis direct opzegt voor een volwaardige polis. Dan krijgt Coop VGZ ook de bijdrage uit het risico vereveningsfonds binnen.

Ook deze polis heeft niets te maken met solidariteit.

Een vereveningssysteem is nimmer perfect. Vooraf is nimmer in te schatten welke kosten een verzekerde gaat maken. De gemiddelde diabeet maakt x kosten. Met een variatie van y %. Idem de reuma, idem de hartfalen en noem maar op. En wat te denken van de sporters?

In alle OESO landen, behalve USA en sinds dit jaar ook NL, wordt dan ook een ex post verevening, achteraf verevening, gehanteerd om risico selectie door verzekeraars uit te sluiten of uit te bannen.

Een perfect risicovereveningssysteem vooraf maakt een verzekeraar overbodig. Omdat een dergelijk systeem nooit kan worden ontwikkelt is het pleidooi van CZ directeur Wim vd Meeren typerend voor de Nederlandse Zorgverzekeraar: zij zijn immers gebaat met hun functie als distributeur en administrateur. Dat is hun verdienmodel! Hoemeer papier, hoe hoger de beheerskosten, hoe hoger de omzet, hoe hoger de winst. En winst maken de zonder winstoogmerk opererende zorgverzekeraars in Nederland. 2% van de omzet.

De OESO pleit dan ook voor invoering van den NHS model of Scandinavisch model zorgsysteem: in kosten gelijk aan een volledig privaat model, maar veel robuuster en toekomstbestendiger. EU Mededingingsregels gelden immers niet in een NHS/Scandinavisch model!

Solidariteit van jong naar oud, van rijk naar arm en van gezond naar ziek. Zo omschrijft de OESO het begrip solidariteit.

In Nederland is men zover dat de solidariteit geheel is omgekeerd. Hans Hoogervorst was er trots op.

De Standaardpakket polis was overigens volgens EU regels strijdig met EU wet en regelgeving. Keuze voor Ambtelijk en politiek Nederland was tussen NHs/Scandinavisch model of privaat model. Onder druk van de verzekeraars is gekozen voor een privaat model met publieke drukmiddelen: het nu gevormde hybride model. Uniek in de wereld. Eenmalig.

En volledig vastgelopen.

Afschaffing van de ex poste risicoverevening zet nog meer druk op verzekeraars, verbod op overschrijding van het door de Overheid vastgestelde zorgbudget zet nog meer druk op de verzekeraars.

Voorzienbaar is dat risicoselectie zal toenemen. Verkleining van het basispakket en vergroting van de aanvullende pakketten maakt dat mogelijk.

De OESO pleit niet voor niets voor een NHS/Scandinavisch model voor een beschaafd en welvarend land.

Maar ja, hoe beschaafd is Nederland?

Jeroen van Breda Vriesman

14 februari 2012

De zorgen zijn terecht. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars niet op gezondheid selecteren. Overigens is dat over het algemeen ook niet het geval. Zo zijn er ook collectiviteiten voor ouderen of leden van zorginstellingen. Het doel zou moeten zijn om maatwerk te leveren voor een doelgroep en niet om antiselectie toe te passen.

MQRIEESxRNqVOSpoGn

7 maart 2012

Mythe 5 is geen mythe.De twee veronderstellingen die de heer Boekestein maakt, zijn dat (a) de aindzokelojke hervormingen plaats zullen vinden en (b) dat de concurrentiekracht van Club Med richting Duits niveau gaat. Het welslagen van de Eurozone in de huidige vorm is net zo zeker als dat bovenstaande twee veronderstellingen bewaarheid worden.De heer Boekestein gaat er bovendien van uit, dat de Noordelijke landen iets bij Club Med af kunnen dwingen, maar de realiteit tot nu toe is dat Club Med de Noordelijke belastingbetaler gijzelt. In de machtsverhouding ligt Club Med dus bovenop, enkel omdat het in stand houden van de Eurozone een doel op zichzelf is geworden, zonder enige economische noodzaak. De Grootste Mythe aller Mythen is namelijk, dat de Euro welvaart en extra handelsstromen oplevert binnen de Eurozone. Dat is nooit aangetoond.Boekestein gokt dus dat de aindzokelojke hervormingen plaats zullen vinden en de concurrentiekracht van Club Med richting Duits niveau gaat. Hij legt daarmee een onverantwoord zware hypotheek op ons nageslacht, omdat de kans dat dat slaagt binnen afzienbare tijd nihil is binnen de Eurozone. Het alternatief, het opsplitsen van de Eurozone in cultureel vergelijkbare eenheden, kost onze generatie inderdaad een hoop Nederlands belastingbetalersgeld, maar straks niet meer. Zo laten we voor onze kinderen een beter Nederland achter en dat is het bijten door de zure appel nu eenmaal waard.

TfelYJhiOX

12 maart 2012

xbCrtX <a href="http://qrgzgklktlym.com/">qrgzgklktlym</a>

Top