BLOG

Bagatelliseer suiker niet

Bagatelliseer suiker niet

Als deze blog 1000 keer gelezen wordt, zullen ongeveer 50 tot 62 mensen met diabetes de tekst tot zich nemen. Diabetes is overal. Diabetes is erger dan menigeen denkt. Dat kan ik als directeur van Diabetesvereniging Nederland (DVN) maar beter niet beweren.

De leden sloten zich bij onze club aan omdat wij beweren dat er goed te leven is met diabetes. Dat is ook zo, want op het gebied van bijvoorbeeld zelfmanagement is al veel bereikt, en ook DVN heeft daaraan bijgedragen. Als ik zeg dat diabetes erg is, dan start ik zwak in de onderhandelingen met verzekeraars waarin je probeert de premie voor ‘leven en arbeid’ omlaag te krijgen. Mijn achterban vreest ook voor stigmatisering; ´diabetes (type 2) is je eigen schuld´.  

Reddingsplan

Het is nog veel erger. Diabetes zorgt ook voor verzuim op het werk. En het is een hoop gedoe aan je lijf, zeker als je insulineafhankelijk bent. Bovendien zijn er wel heel veel mensen met diabetes, en dat aantal groeit met de dag. De zorg en het verzuim kosten miljarden per jaar. Tot slot: diabetes heeft een domino-effect. Als gevolg van deze aandoening kun je andere aandoeningen en complicaties ontwikkelen.

Zo’n tsunami van aantallen, oordelen en consequenties is niet te stoppen. Wie heeft een reddingsplan?

Nationale Diabetes Dag

Op 30 maart is het Nationale Diabetes Dag. Als ‘diabetesbranche’ presenteren we het boek Diabetes Diagnose 2025. Dit boek is niet geschreven door redders. De auteurs en meer dan honderd mensen die hebben meegedacht, tonen zich stuk voor stuk verantwoordelijk voor Nederland en diabetes. Ze willen iets, ze zetten er hun schouders onder. En we zijn met veel en daarom is het een dik boek over en voor iedereen. Alleen door samen te werken kunnen we een trendbreuk bereiken.

Vernieuwingen

Door de aard en omvang van de aandoening starten vernieuwingen vaak in onze branche. De Zorgstandaard, De Zorgwijzer, de kernset e-diabetes, patiëntenportalen, ketenzorg en zelfmanagement zijn daar voorbeelden van. Hoeveel nieuwe informatie heeft u tot nog toe gehoord? Ik neem aan dat de meeste lezers van dit blog al veel over diabetes weten. Als ik er dan over begin, waarom leest u dan door tot hier? Ik mag dat wel, een aanpak van begin tot eind. Dan moet u dat boek eens lezen!

Nog één ding. Ik begon dit blog door te stellen dat diabetes erg is. Ik eindig in die lijn met een oproep. Zeg nooit meer dat iemand maar ´een beetje suiker´ heeft. Door te erkennen dat diabetes erg is, is het einde ervan sneller in zicht.

Maarten Ploeg
Diabetesvereniging Nederland

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Strating

27 maart 2012

Zeg nooit mee dat iemand maar een beetje suiker heeft.

Ik neem aan dat u dit bedoelt vanuit zorg(verlenend) oogpunt. Ik ben een stabiele type 2 diabeet (beetje suiker) overigens al bijna mijn levenlang ondanks heel veel sporten, keurig gewicht etc. etc. Ook ik word inmiddels geconfronteerd met complicaties en was mij hiervan onvoldoende bewust. Op dat punt is begeleiding en informatie wel degelijk van belang.

Wel denk ik dat wanneer meer aandacht en begeleiding komt voor (een beetje) diabeten, niet alleen (of teveel) het accent komt te liggen op de complicatie en onmogelijkheden maar juist hoe je GOED kan leven met suiker. Zeker als je maar "een beetje suiker hebt".

Ik hoor te vaak bij doktersbezoek bij (sport)klachten of bij checkup's dat ik rekening moet houden dat ik "suiker" heb. Dit vaak als oorzaak van klachten maar mijn inziens te makkelijk en onterecht. Dat ik mij goed voel en stabiel ben heeft volgens mij juist te maken dat ik de grens op zoek van wat kan of juist niet.

Mijn punt: Ik voel mij iemand met een "beetje suiker" en ben mij inmiddels bewust van beperkingen en complicaties. Maar ik weiger mij chronisch ziek te voelen.

Bagatelliseer vanuit medisch oogpunt (een beetje) diabetis niet maar zorg maar leg bij de diabeet niet het accent op complicatie en onmogelijkheden. Dat helpt m.i. niet aan de mate van diabetis (neergaande spiraal beweging).

Als voorbeeld: Wat heb ik als diabeet aan terugkerende controle op verergering van polyneuropatie? Draag niets bij zeker niet psychisch. Maak mensen bewust op de gevolgen van polyneuropatie en leer mensen zelf controle i.p.v. reguliere controle door de diabetisverpleegkundige. Misschien nodig voor zorgbehoevende bejaarden maar een groeiend aantal diabeten valt nog niet onder deze categorie

Top