BLOG

Van contractering op kwaliteit en prijs naar gezondheidswinst

Van contractering op kwaliteit en prijs naar gezondheidswinst

De deadline van 1 april voor de inkoop van ziekenhuiszorg ligt achter ons. Na finetuning en afronding de komende weken, hebben we nog meer uitdagingen: gezondheidswinst voor de patiënt.

Met elkaar grenzen opzoeken en scherp onderhandelen horen erbij. Dus ook bij de jaarlijkse besprekingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders over de inkoop van zorg. We streven beide kwaliteit voor de patiënt na en ja, we hebben pittige gesprekken met elkaar gevoerd over de prijs ervan.

Resultaten 

Toch zijn we samen met 80% van de ziekenhuizen vóór de deadline van 1 april tot afspraken gekomen. Binnen enkele weken ronden wij de nog lopende onderhandelingen af. We verwachten minimaal 90% uiteindelijk te contracteren en streven naar 100%. Maar wel binnen het hoofdlijnenakkoord.

Hoofdlijnenakkoord

Even een opfrisser. In juli 2011 sloten de minister van VWS en de koepels NVZ, NFU, ZKN en ZN een bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Belangrijk doel is de kostenstijging in de zorg te beperken. Via concentratie, spreiding, kwaliteit en de afspraak dat de jaarlijkse maximale groei van de ziekenhuiszorg niet meer dan 2,5% wordt, exclusief loon- en prijsbijstelling.

Lastig proces 

Toegegeven: alle betrokkenen vinden dit lastig. Maar alleen als we samen optrekken, kan de premie voor de klant betaalbaar blijven. Zeker in tijden van economische krimp en langdurige bezuinigingen. In veel onderhandelingsgesprekken waren we het met elkaar eens en kwam er een afspraak; binnen de norm en binnen de deadline. Soms eist een instelling een uitzonderingspositie op. Daar zijn we het nog niet eens.

Capaciteit afbouwen

Achmea koopt selectiever in en samen met ziekenhuizen bouwen we overbodig geworden ziekenhuiscapaciteit af. Wij doen dat voor onze klanten. Want niet de productie, dus het aantal behandelingen, maar de gezondheidswinst per patiënt moet voorop staan. Daar willen en moeten we samen nog grote stappen in zetten.

Specialisatie

De afgelopen jaren is er veel bereikt. Ziekenhuizen en zbc’s specialiseren zich steeds verder. Achmea heeft met veel beroepsgroepen aan betere kwaliteitsnormen mogen werken. Laten we samen doorgaan de kwaliteit van zorg te verbeteren, zodat de patiënt zelf beter kan kiezen.

Macro-korting

Wij zetten deze lijn voort en maken wel tempo, want anders ziet de minister zich weer genoodzaakt een generieke macro-korting op te leggen aan alle ziekenhuizen. En daar heeft niemand baat bij.

Roelof Konterman, voorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top