BLOG

Dichterbij kan preventie niet komen

Dichterbij kan preventie niet komen

Welke zorgverlener ziet jaarlijks de meeste mensen? De huisarts denkt u waarschijnlijk. Mis. Volgens de meest recente cijfers van het RIVM ziet de huisarts jaarlijks 73 procent van de Nederlanders. De tandarts ziet 78 procent. Daarmee hebben wij geen wedstrijd gewonnen, maar het biedt wel kansen voor preventie!

Want de tandarts ontvangt niet alleen veel mensen, de tandarts ziet ook vaak als eerste dat er iets niet goed gaat. Wij signaleren verminderde weerstand,  gewrichtsklachten, verhoogde bloedingsneiging, ontstekingsbronnen, slechte adem, de gevolgen van huiselijk geweld of kindermishandeling, problemen met het immuunsysteem, slechte voedingsgewoontes enzovoort.   Belangrijk natuurlijk, maar liever nog voorkomen wij dat ziekte ontstaat.

Preventie

Preventie van ziekten wordt door het huidige kabinet gezien als een primaire verantwoordelijkheid van de burger zelf. Wij willen hen daarbij ondersteunen door sterk in te zetten op preventie. Preventie van mondziekten en – samen met andere eerstelijns zorgverleners - van andere ziekten waarop gedrag sterk van invloed is. Ongezond eten en roken tasten tenslotte niet enkel de mondgezondheid aan.

De tandarts komt naar u toe

De tandarts biedt die preventieve zorg in de eerste plaats ‘aan de stoel’, maar daar blijft het niet bij. Voor kwetsbare groepen willen wij ook meer ondersteuning buiten de praktijk leveren. Zoals voorlichting op scholen over mondgezondheid en het geven van instructie aan het verzorgend personeel binnen instellingen en thuiszorg.

100 procent

Tandartsen zien zoals gezegd nu jaarlijks 78 procent van de Nederlanders. Wij streven naar een hoger percentage, namelijk alle Nederlanders. Het minimaal jaarlijks contact vergroot de mogelijkheid voor tandarts en team om het gebit gezond te houden en gezondheids- en maatschappelijke problemen vroeg te signaleren.

Samenwerken, met u?

Gezonder gedrag, minder (mond)ziekten, beter bereiken van kwetsbare groepen; ik geef toe dat we de lat hoog leggen voor onszelf. Gelukkig geeft het experiment vrije tarieven ons meer ruimte voor preventie, maar daarmee zijn we er nog niet. Deze doelstellingen halen wij alleen samen. Met u? Ik lees uw suggesties graag onder dit blog of in mijn mailbox: r.barnasconi@nmt.nl

Rob Barnasconi

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top