BLOG

Wijkzuster wijst weg naar integrale zorg

Wijkzuster wijst weg naar integrale zorg

De wijkverpleegkundige is terug, zij het van nooit weggeweest. Een positieve ontwikkeling, want de verbindende rol van de wijkverpleegkundige wijst ook de weg naar de integrale zorg van morgen. Nu is het zaak om te voorkomen dat de wijkverpleegkundige wordt gekaapt door beleidsmakers en huisartsen.

In 'De Zichtbare schakel' hebben de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg hun toegevoegde waarde weer goed zichtbaar en aantoonbaar kunnen maken. Het BMC-rapport over de Zichtbare Schakel in West-Brabant, geeft zowel de financiele bijdrage als de gezondheidswinst goed weer.

Zwart garen

De resultaten van dit onderzoek dreigen echter met de wijkverpleging op de loop te gaan. Er wordt kennelijk gedacht dat de beschreven bijdrage nieuw is en niet eerder bestond.  Niets is mijns inziens echter minder waar. Deze  revival van de wijkverpleegkundige heeft ervoor gezorgd dat zij weer de regelruimte kreeg die tien jaar geleden niet meer dan normaal was en ook helemaal niet echt is weggeweest, alleen ondergesneeuwd is geraakt door het productdenken. De verbinding met de huisarts als noviteit komt op mij over als het uitvinden van het zwarte garen.

Levend erfgoed

Wijkverpleegkundigen zijn altijd al beschikbaar geweest om vanuit de thuiszorg allerlei disciplines te verbinden. Daarnaast zijn wijkverpleegkundigen sterk geweest in het signaleren van kwetsbare groepen en vragen over gezondheid, veiligheid, welzijn en wonen. In weerwil van het productdenken hebben beroepsorganisatie V&VN  en het Van Kleef instituut getracht  om dit  'erfgoed' levend te houden. Met succes, want verpleegkundigen bleken niet zelden bereid om een tandje bij zetten om deze taken erbij te kunnen doen. Vaak in inproductieve tijd, boven op de strikt productgebonden bijdragen, die dan weer wel productief heten te zijn.

Dubbele winst

Nu krijgen preventie, het nadenken over de vraag achter de vraag en het verbinden van mantelzorgers, vrijwilligers en wijkbewoners weer terecht de waardering die ze verdienen. Uiteindelijk leidt deze werkwijze tot de beste en meest kosteneffectieve oplossing voor de klant. De wijkverpleegkundige is de spil in deze zorg en daarmee ook de toekomstige spil in de integrale dienstverlening in de wijk. Het gaat immers in de wijk om een veelheid van vraagstukken, die wij in het verleden hebben vertaald naar allerlei instituties die slechts een deel van het probleem aanpakken. De experimenten rond regelarme zorg, waar ook Careyn aan meedoet, brengen de indicatie weer terug (net als twaalf jaar geleden) bij de wijkverpleegkundige. Het is de kunst om deze experimenten zo te verbreden dat hier een oplossende werking vanuit kan gaan waar meer disciplines bij betrokken zijn. Integraliteit  en samenhang in de wijk zijn de weg om te gaan! Dit leidt tot betere oplossingen, met minder kosten en met minder instanties en dus ook minder overhead. Dubbele winst dus! En dat zonder extra kosten!

Verontrustende signalen

Wij krijgen echter verontrustende signalen over de positionering van de wijkverpleegkundige in sommige Haagse debatten. De huisartsen zien hun kans schoon en lijken – mede genoodzaakt door bezuinigingen-  een claim te willen leggen op de wijkverpleegkunde. Ook de gemeenten zien een steeds grotere rol voor zichzelf weggelegd met de overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ naar WMO. De kracht van de wijkverpleegkundige zit echter in een sterke maatschappelijk organisatorische context, zoals de thuiszorg die biedt. Maatschappelijke ondernemingen zonder financieel eigenbelang, met professionals met eigen regelvermogen aan de basis, vormen het fundament zijn voor een integraal aanbod in de wijk.

Ontschotten

Gelukkig lijkt ook inmiddels demissionair minister Schippers  zich hiervan bewust. In het Algemeen Overleg van 29 februari over de huisartsenzorg stelt ze over de wijkverpleegkundigen: “wij willen de wijkverpleegkundige niet overhevelen naar de zorgverzekeringswet, want het is juist belangrijk dat die door alle schotten heen werkt”. Iets wat wij hardgrondig  beamen. De  thuiszorg is, met partners waaronder zeker ook, maar niet uitsluitend de huisarts, volop bezig zich met deze integrerende rol om te vormen tot brede 'wijkzorg' waaraan zo’n behoefte is.

 

Ton van Overbeek, voorzitter raad van bestuur Careyn

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Karin Pals-Schilder

25 april 2012

De wijkzuster heeft een spilfunctie op het terrein van de coordinerende zorgtaken. De zorgkundige niv. 3, voor 80% werkzaam in de wijk en intramurale settingen moet een zelfde rol krijgen als het gaat om taken rondom wonen, zorg en welzijn van klanten. Met een servicegerichte en gastvrije basishouding dienen deze professionals in samenspraak en zoveel mogelijk aanvullend ondersteuning te geven aan de klant en zijn/haar netwerk. Hier is nog een hele slag te slaan!
Wij ontwikkelen een MBO 3 opleiding voor deze allround serviceverleners care en willen hierover graag met zorgaanbieders in gesprek gaan. Op 5 juni is een bijeenkomst i.s.m. Vilans voor bestuurders over dit thema!
Indien u belangstelling heeft ontvangen wij graag een reactie.

Kunst

5 mei 2012

Dag Ton, blij met het pleidooi voor de terugkomst van de wijkverpleegkundige mis ik toch een belangrijke invalshoek in deze: wat is de rol van de thuiszorgvragende partij in een nieuwetijdszorgwereld? Mede als de thuiszorvragende partij de inkoop van zorg met steun van de zorgverzekeraar mag regelen zie ik een verschuiving van dragen van verantwoordelijkheden tussen wijkverpleegkundige en thuiszorgvragende klant. Ik signaleer een apathei als het gaat om hun deelname binnen het systeem dat Thuiszorg heet.
Wat is uw visie in deze ?

kwnZyvuwDB

27 mei 2012

Daar zijn we mooi klaar mee, dit is de eerste keer dat ik op dit mooie niuwee en verse tilburg.z kom, en het is meteen alweer goed raak.Waarom? Ik ren me een ongeluk, een partner met kanker, een moeder die in het Elizab.Ziekenh. is,en ik ben een fanatieke oppasoma ZONDER dat die enige vergoeding vraagt of ontvangt, maar door dat rennen en vliegen ben ik nu eindelijk weer op mijn streefgewicht, tot de betere tijden misschien ooit nog komen. Niet meer dus als ik dit lees En echt Tine, ik kreeg een brief van het CIZ, wat moet ik ermee doen, in de map dus maar. Niet iedereen weet hoe het een en ander in zijn werk gaat, ik dus niet, en ik ben niet dom, alleen maar heel erg moe van dat gejengel in den Haag. En sorry, PvdA stem ik niet meer, daar ben ik eerlijk over. Vragen om uitleg te geven heeft geen zin, over een paar weken kan ik wel weer een vrije minuut vinden, het cultuurcaf gaat ook al mijn neus voorbij grrr .

ypdswUtIQNAbXhSXG

29 mei 2012

x9YIDx , [url=http://jmvlyrwfrxya.com/]jmvlyrwfrxya[/url], [link=http://gmrcsbdwxpjw.com/]gmrcsbdwxpjw[/link], http://zngnpydylsge.com/

WkuamKBZOaK

30 mei 2012

sh9BkO <a href="http://rrnieogdwjhg.com/">rrnieogdwjhg</a>

Top