BLOG

Lente-akkoord stremt ombouw meerpersoonskamers

Lente-akkoord stremt ombouw meerpersoonskamers

Bijna iedereen die al een tijdje meeloopt in de zorg zucht als hij kennis neemt van het bouwdossier. Het is geen sinecure om de ingewikkelde ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg goed te volgen. Maar gelet op de impact op organisaties is het een absolute noodzaak.

Zeker nu de exploitatiegevolgen van nieuwe en gewijzigde capaciteit onder de contracteerruimte zijn gebracht. Dat brengt een onvoorziene dynamiek met zich mee. Alle bouwplannen moeten sinds kort passen in de (regionale) contracteerruimte. Ook al was bij de start van het bouwplan, vaak al jaren geleden, deze spelregel nog niet voorzien.

Niet te benijden

De zorgkantoren zijn in een niet te benijden positie gebracht. Aan zorgkantoren wordt gevraagd om een zorginhoudelijk, juridisch en financieel oordeel over nut en noodzaak van bouwtrajecten te geven. Deze taak en verantwoordelijkheid mag het zorgkantoor er nu bij doen. Inclusief alle juridische procedures die zeer waarschijnlijk gaan volgen. Een taak die zelfs het College Bouw  (afgeschaft) -en later uitvoeringsorganisatie CIBG- nimmer hebben gekend. Het zorgkantoor moet de capaciteitsmutaties ook toetsen aan de regionale contracteerruimte, waar die voorheen werden afgestempeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Onaangenaam verrast

De afgelopen weken zijn vele zorgaanbieders, waaronder ook mijn organisatie, onaangenaam verrast door besluiten over nieuw- en verbouwplannen die qua financiering niet in de regionale contracteerruimte passen. Ook als het gaat om zogenaamde voorgeschreven omzettingen (dus geen uitbreiding van capaciteit!) van meerbedskamers. Deze besluiten over bouwtrajecten hebben verstrekkende gevolgen voor de zorgaanbieders en voor de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Het risico van deze niet-contractering ligt van het ene op het andere moment volledig bij de zorgaanbieder. Bovendien is onzeker of  het overgangsregime kapitaallasten van toepassing is. De contracteerplicht is pas per 1 januari jongstleden afgeschaft. Dit terwijl besluiten over bouwtrajecten doorgaans een jarenlange voorbereiding kennen.

Geen harde toezeggingen

De brief van het ministerie van VWS aan Actiz over dit onderwerp vind ik weinig gelukkig. Het departement heeft er begrip voor dat zorgkantoren voorzichtig zijn in het doen van toezeggingen voor de 'verre toekomst'. Ook wordt in een bijzin gemeld dat “het bekend is dat er initiatieven door zorgaanbieders in gang zijn gezet waarbij geen sprake is van harde toezeggingen door zorgkantoren.”  

Expliciete opdracht

Volgens mij is er sprake van een expliciete opdracht aan de sector en de individuele zorgaanbieder om de kwaliteit van de zware zorg te verbeteren door meerbedskamers af te bouwen. En dat in een tijd waarin er nog steeds wachtlijsten zijn voor de zwaardere zorgvraag van onze ouderen en ook nog alle zeilen moeten worden bijgezet om medewerkers voor de zorg te behouden. Juist om te voorzien in deze zware zorgvraag is dat een steeds moeilijker opgave. Goede kwaliteit, die begint met een goede woonvoorziening om te wonen, is een must voor cliënten met een zware zorgvraag en ook voor de medewerkers.

Deur op slot

Van een zorgaanbieder mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij zich terdege rekenschap geeft van beleidswijzigingen. Maar ik vind ook de vraag gerechtvaardigd of de bestuurder toen hij drie jaar geleden een besluit tot ver- of nieuwbouw nam, de nieuwe spelregels al exact in beeld kon hebben. Capaciteitsmutaties zijn nimmer een onderwerp van intensief gesprek geweest. Na toelating volgde de medewerking bijna automatisch. Van VWS en de NZa - maar ook van de politiek - mag worden verwacht dat ze met de sector meedenken bij het maken van de majeure stap naar scheiden van wonen en zorg en naar integrale tarieven. Maar het verlagen van de groeiruimte in het Lente-akkoord, de pot waar ook de capaciteitsmutaties uit worden bekostigd, en de wijze waarop dat nu wordt vertaald naar de zorgpraktijk (de deur is op slot gegaan) stemmen niet hoopvol. Laten we ervoor zorgen dat de huidige en toekomstige cliënten met een zware zorgvraag niet de dupe worden!

Ton van Overbeek

4 Reacties

om een reactie achter te laten

SEjbKDvCrlNMdhVa

4 juli 2012

Jeetje Diederick, hoe kon ik dat nou vergeten. Die orrehveelijke schuimige smoothies vol vers fruit. Een smoothieproductie in delicious. zou leuk zijn. Ik gooi het in de groep en kom dan bij jou nog even langs voor wat inspiratie.

nsDjeGkSPBGWkkyWrN

8 juli 2012

gj7KKb , [url=http://dzygwoikexlm.com/]dzygwoikexlm[/url], [link=http://zmxrjwcmkxyf.com/]zmxrjwcmkxyf[/link], http://yuuhakuatgkq.com/

2 Day Diet

9 november 2012

Hunger is the important reason people often lose the battle in a diet. very you eat, The more your stomach stretches and therefore you hold more and more food leading you to gain more weight. Also the bigger you get the more your metabolism slows down leading you to gain even more weight. This pill helps curb your appetite and speeds up your metabolism which in turn burns more fat and carbs causing you in losing weight. With a proper diet and prescription drugs the payout is weight loss podedsja.

slimmingcapsulesale

12 november 2012

I taking 5 lbs, trusted. I know that doesn't seem like much and most of you might think "Water body-weight" or even "That's just your desired BM, nope, It's solid weight management. I have weighed myself in the morning, the middle of day, At night and its been constant 5 lbs. pleasant. It boosts me to lose the 10 more lbs that is my goal podedsja.

Top