BLOG

Politiek vertrouwen van ouderen wankelt

Politiek vertrouwen van ouderen wankelt

Op 12 september zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Ongeveer de helft van de kiezers is 50 jaar of ouder. Je zou op grond daarvan kunnen verwachten dat de politieke partijen stevig inzetten op het winnen van vertrouwen bij deze grote groep. Tot nu toe lukt ze dat voor geen meter.

Maurice de Hondt meldt op www.peil.nl: “Als aan de ouderen wordt gevraagd welke partij men vindt dat die t.a.v de problematiek van ouderen een beleid voert dat het meest overeenkomt met de eigen wensen van dit onderwerp dan eindigt de SP op de eerste plaats (15 procent), direct gevolg door 50PLUS (14 procent), PvdA (8 procent), CDA (6 procent) en VVD (5 procent) volgen op ruime afstand. Alleen de PVV staat hoger dan deze drie partijen met 12 procent. D66, ChristenUnie en Groen Links worden amper genoemd door de groep boven de 50 jaar.”

Oorzaken van onzekerheid

Ouderen zijn zeer onzeker over de toekomst. Zo verwacht 73 procent dat het in de komende 5 jaar slechter zal gaan dan nu. Begrijpelijk. Denk aan de pensioenen: Hoewel het pensioenfonds PZW in 2011 een prachtig rendement haalde van 8,4 procent wordt een korting aangekondigd en is het beeld dat ons pensioen verdampt en dat we beter zelf had kunnen sparen. Denk aan de zorg: de RVZ vertelt je dat je de noodzakelijke zorg op je oude dag zelf zult moeten gaan betalen. Denk aan werk: de AOW leeftijd gaat omhoog, terwijl alle werkloze 55-plussers melden dat het hen niet lukt om werk te vinden. De onzekerheid is dus goed te begrijpen.

De onzekerheid wordt versterkt door al die verhalen die de ouderen neerzetten als de grote profiteurs van ’s rijks financiën. De AOW kost handen met geld, de kosten voor de ouderenzorg rijzen de pan uit en dat kan zo niet langer. Kijk hoe Henk Krol door twee Volkskrant journalisten wordt neergesabeld met de rijke ouderen als argument. Kijk naar Sywert van Lienden van de G500 die het doet voorkomen of de ouderen de grote egoïsten van onze samenleving zijn en alle lasten op de tere schouders van de jongeren leggen.

Solidariteit tussen generaties

Graag willen de ouderen met de jongeren in gesprek om uit deze toenemende polarisatie te komen. Om samen weerstand te bieden aan het tegen elkaar opzetten van generaties. Past prachtig in het thema van het Europees jaar van de intergenerationele solidariteit. Mijn uitnodiging aan de G500 om dit debat te voeren wordt overigens niet beantwoord.

Tegengas tegen het beeld van die babyboomers als kostenpost haal ik uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Daarin  berekent het SCP dat de mensen die tussen 1960 en 1990 geboren zijn het meest profiteren van overheidsgeld. Meer dan de generaties voor hen en meer dan de generaties na hen. Van harte gegund overigens.

Wat hebben we nodig

  • Wat we nodig hebben is aandacht in de partijprogramma’s voor ouderenbeleid. Samen met Kieskompas, Andre Krouwel werken we opnieuw aan een Programmavergelijker ouderen. Onze manier om de partijen te focussen. Hopelijk komt er minder vaak “geen mening” te staan waar het standpunt van de partij gevraagd wordt over een stelling dan in 2010.
  • Wat we nodig hebben is weer eens een stevig en ambitieuze coördinerend bewindspersoon “ouderenbeleid”.  Na Margot Vliegenthart heeft het daaraan ontbroken.
  • Wat we nodig hebben is dat ouderen vertrouwen in hun toekomst krijgen. De ouderen die wat te besteden hebben durven dan beter wat uit te geven en dat helpt onze economie vooruit.

Wat we nodig hebben is dat de Volkskrant stopt met het tegen elkaar opzetten van generaties en dat de verschillende generaties samen en solidair optrekken.  

Wim van Minnen

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

22 juli 2012

Gezondheidszorg is Ouderenzorg. Wim van Minnen moet zich wat meer inlezen om te beseffen dat het ergste nog moet komen als de Nomenklatura in dit land blijft weigeren haar verantwoordelijkheid te nemen.

http://www.zorgvisie.nl/Financien/14154/CommissieBaarsma-zet-in-op-voorkomen-strafkorting.htm

Laten de KNMP, LHV, Orde zich hier druk om maken. Gaat niet alleen om de ziekenhuizen. Commissie Baarma's adviezen strekken zich uit over de hele zorgsector, Eerste en Tweede Lijn.

NPCF en alle ouderenpartijen moeten op de barricaden:

En zie de instinker van de Commissie: zorgverleners hebben de bevoegdheid zelf keuzes te maken waardoor de kosten in de zorg kunnen stijgen; de Commissie suggereert dat zorgverleners ook kunnen worden gestimuleerd om de zorgkosten te verlagen of binnen budget te blijven door gebruik te maken van deze bevoegdheid.

Een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Gebruik maken van de discretoire bevoegdheid in jargon van de econome.

Als patiënt in Nederland ben je dan je leven niet zeker meer; behandelingen worden dan verzwegen, uitgesteld, afgesteld of niet verricht om kosten te besparen. De horror van de "managed care hell" uit de USA, maar dan met 40 jaar vertraging in Nederland.

En is dit allemaal nodig of noodzakelijk? Neen. zie de Oeso adviezen aan landen om deze horror te voorkomen of te vermijden.

En het uitgangspunt voor Nederland is goed: er liggen nog 12 miljard euro aan niet uitgegeven ziekenfondspremies uit de jaren voor 2006 op de plank. Haal die terug naar de Schatkist en investeer die in de maatschappij.

Inclusief hervormingen die er toe doen en stoppen met afwentelen van risico's en lastenverzwaringen voor de burgers en inwoners van dit land zonder iets fundamenteels te veranderen in het systeemmodel dat nu uitsluitend 1 partij uit de wind houdt: de politiek en verzekeraars/ de Nomenklatura in dit land.

Ongegrijpelijk dat men in dit land blijft doorgaan met het bouwen van verouderde ziekenhuismodellen.
Onbegrijpelijk dat men weigert iets te doen aan de wildgroei in de AWBZ. De Nomenklatura weigert de hand in eigen boezem te steken, maar zal toch moeten gebeuren. De AWBZ is de grootste moneybleeder van dit land. 75% schrappen en de premies teruggeven aan de burgers. 25% blijft voor de werkelijk onverzekerbare zorg.

Dat vereist een krachtig Openbaar Bestuur zoals de OESO het ook zegt.

Laat nu de Nomenklatura in Nederland het maar zeggen voordat op 12 september het Volk de keuze maakt!

Bijltjesdag of gaan we de 12de september als Nationale Feestdag vieren?

Top