BLOG

Werken aan de meldcode kindermishandeling werkt

Werken aan de meldcode kindermishandeling werkt

Ik neem aan dat ik u niet hoef te overtuigen van het belang van vroege signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat er naar schatting gemiddeld wekelijks een kind overlijdt aan mishandeling overtuigt iedereen.

Ik neem ook aan dat ik niemand in de zorg meer hoef te vertellen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die u in uw eigen branche of organisatie kunt introduceren. Daar besteedt de overheid al geruime tijd aandacht aan.

Kennis delen

Toch gaat deze blog over de meldcode. Een paar weken geleden benaderde VWS ons. Of beleidsambtenaren op werkbezoek konden komen om te kijken hoe wij de meldcode implementeren, naar verluidt omdat we het goed doen. Wij laten het ministerie graag zien hoe het gaat, maar liever nog deel ik het met u, die ook in of voor de zorg werkt. Niet om ‘het beste jongetje van de klas’ te zijn. Wel om kennis over dit onderwerp te delen.

Tandarts en signalering mishandeling?

Voor wie zich afvraagt waarom tandartsen en hun teams zich bezig houden met kindermishandeling en huiselijk geweld eerst een terzijde. In de eerste plaats zien tandartsen bijna alle mensen jaarlijks. De relatie is vaak zeer langdurig, waardoor ook meer subtiele signalen van verwaarlozing opgevangen kunnen worden. Daarnaast richt de helft van het fysieke geweld zich op het hoofd en de hals, juist de gebieden die bij de tandarts zichtbaar zijn.  

Aanpak

Wij zijn van start gegaan met het schrijven van onze meldcode. Met behulp van de basis werkten wij naar een meldcode die echt is toegespitst op onze eigen beroepsgroep. Het resultaat hebben wij actief verspreid. Maar daar is het niet bij gebleven. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg als tandarts zo enorm veel informatie dat zo’n meldcode gemakkelijk op de ‘belangrijk, maar niet per se voor nu’ stapel belandt. Om vervolgens weg te zakken onder stapels nieuwe informatie. En daarvoor is het belang echt te groot.

Scholing

Wij informeren de beroepsgroep daarom ook op andere manieren, zoals met scholing. In de bestaande trajecten voor nascholing en (inter)collegiaal overleg is er ruime aandacht voor de meldcode, met name voor de signalering. Want het is lastig. In het dagelijks werk zijn er tenslotte al genoeg onderwerpen die de aandacht vragen. Je moet je echt bewust aanleren om ook te letten op bijvoorbeeld de eerste tekenen van geslachtsziekten bij kinderen, vreemde beschadigingen van tanden en het slijmvlies of afwijkend gedrag. Het zit nog niet bij iedereen ingebakken. En dat is wel nodig - helaas.

Implementatie werkt

Wij staan nog aan de start en er moet nog het nodige gebeuren binnen de beroepsgroep. Maar toch: het werkt. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling liet ons weten dat er meer tandartsen bellen voor advies en dat zij ook zaken in behandeling hebben die door tandartsen zijn aangebracht. Als we daarmee een kind kunnen redden … dat is niet uit te drukken. Dus als u meer wilt weten over onze aanpak of aanvullende suggesties heeft, dan spreken wij u graag.

Rob Barnasconi

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Willem Robert van Dijk

21 augustus 2012

Geachte collega Barnasconi,

Uw blog vermeldt uw betrokkenheid bij geweld c.q. kindermishandeling - u " hoeft niet te overtuigen " in deze.

Echter, u voelde zich wel degelijk geroepen de beroepsgroep te ' overtuigen ' van uw ' inzichten ' betreffende de vrije tarieven - het debacle is genoegzaam bekend.

Introspectie lijkt mij gewenst - bent u eigenlijk nog langer geloofwaardig in uw functie?

Willem Robert van Dijk
Papendrecht

Dikker

24 augustus 2012

Mooi, deze vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Het is enorme winst dat een omvangrijke beroepsgroep zoals de tandartsen die regelmatig patienten zien zo actief met de meldcode aan de slag zijn gegaan. Daar valt helemaal niets op af te dingen!

van Kampen

27 augustus 2012

Ik werk met kinderen die (langdurig) verwaarloost zijn en zie de gevolgen. Ik juich dan ook iedere professional of groep professionals die hier niet 'gemakkelijk' de ogen voor sluit toe. Ik hoop dat u hiermee doorgaat als tandartsen!

Hummeling

27 augustus 2012

Complimenten voor de tandartsen dat zij dit zo voortvarend oppakken en zich medeverantwoordelijk voelen voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld! Het is echt een taak van ons allemaal.

Czaikowsky P.F.A.C.

2 september 2012

Rob, als bijsluiter van het NT van begin juli trof ik de folder van pensioenfonds "Zorg en Welzijn" aan met het NMT logo op de voorzijde !! Veel van wat in deze folder vermeld wordt,
(voor de tandarts assistente) kan grotendeels ook van toepassing zijn op tandartsen en tandarts-specialisten die sinds 1997 zonder (verplichte) collectieve pensioenregeling zijn. Blijkbaar maakt de NMT zich wel druk om een goede pensioenvoorziening voor de hulpkrachten in de tandartsen praktijk,maar voor haar LEDEN een (opnieuw) eigen goede collectieve pensioenvoorziening instellen is in dit licht van de bijsluiter van "Zorg en Welzijn" bij het NT,blijkbaar nog steeds niet tot het bestuurskader van de NMT doorgedrongen! Lees in ieder geval het verslag van de laatste AV SPT (26 juni) waarin aan de deelnemers nogmaals klip en klaar wordt uitgelegd waarom een pensioenregeling voor tandartsen en tandarts-specialisen een aanzienlijk betere optie is dan zelf of bij een verzekeraar een pensioenregeling op te starten.(Voordracht Hans Braker, SPT bestuurslid,www.spt.nl)
Het opstarten van een nieuwe eigen pensioenregeling zullen de leden van de NMT zich bij het met pensioen gaan nog wel herinneren als een geslaagd experiment dat de beroepsgroep ook werkelijk ten goede komt ! Dat andere doet de beroepsgroep GEEN GOED !

Met vriendelijke groet,
Peter Czaikowsky, voorzitter BPVT
(Ongeveer 7200 tandarts/tandarts-specialisen leden)


Top