BLOG

Geen schotten, maar partnerschap

  • Onbekend
  • 19 augustus 2012
  • 1768 keer gelezen
  • 0 reacties
Geen schotten, maar partnerschap

De zorg kent geen bouwvak. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn er duizenden zorgprofessionals in touw om de noodzakelijke acute of chronische zorg te verlenen. Samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgverleners onderling is daarbij van cruciale waarde.

Maar in een tijd van enorme bezuinigingen, van verkiezingen bovendien, zien we dat zorgorganisaties zich terugtrekken binnen de eigen muren. Zich richten op de eigen expertise. Zich noodgedwongen herpositioneren, waardoor schotten worden geplaatst in plaats van wordt samengewerkt. En dat is jammer, want juist in de samenwerking valt zoveel winst te behalen.

Regierol

In beweegzorg bijvoorbeeld, is de fysiotherapeut dé partij om de regie te voeren in die samenwerking: hij scoort hoge cijfers op patiënttevredenheid, is een betrouwbare zorgpartner, heeft de expertise en het netwerk. Een netwerk dat zich uitstrekt van mantelzorg tot medisch specialist. De fysiotherapeut levert bovendien zelf ook kwalitatief goede zorg en is transparant over de geleverde kwaliteit.

Meedoen

Als partner van patiënten houdt de fysiotherapeut ouderen en chronisch zieken langer op de been. Hij helpt de patiënt langer zelfstandig te functioneren en mee te blijven doen in de maatschappij. Als partner van werkgevers helpt de fysiotherapeut werknemers om ziekteverzuim te voorkomen of om sneller fit te worden zodat ze eerder mee kunnen doen in het arbeidsproces.

Betere conditie

Als partner van artsen en medisch specialisten voorkomt de fysiotherapeut door preoperatieve zorg complicaties (denk aan Better In Better Out). Bij de behandeling van etalagebenen kan een goede looptraining operaties en amputaties voorkomen. Als patiënten door preventief behandelen in betere conditie verkeren, herstellen ze  beter van operaties en blijven ze korter in het ziekenhuis.

Kostenbewust

Bij de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met COPD of reuma worden kosten verderop in de zorgketen voorkomen. En daarmee is de fysiotherapeut ook partner van een kostenbewuste overheid en de zorgverzekeraar. Als partner van de verzekeraars voeren we samen de beroepsstandaard uit. En maken we transparant wat we doen en wat de behaalde resultaten zijn.

Geen drempels

Die samenwerking vraagt een vrij toegankelijke fysiotherapie, zonder financiële drempels. Het vraagt dat de fysiotherapeut röntgenfoto’s kan aanvragen en kan doorverwijzen naar sommige specialismen in de tweede lijn. Voor bepaalde aandoeningen geldt dan: Eerst fysiotherapie, dan pas doorverwijzen naar de specialist. En dat zou prima vertaald kunnen worden in de vergoedingen: voorkom onnodig dure zorg in de tweede lijn en kijk eerst wat je met behandelingen in de eerste lijn kan bereiken. Want willen we dat noodzakelijke zorg voor alle mensen toegankelijk en bereikbaar blijft, ook vanuit kosteneffectiviteit, dan moeten we als zorgprofessionals elkaar juist opzoeken en geen muren opbouwen.

Rian Veldhuizen, directeur KNGF

KNGF is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top