BLOG

Vol op het orgel

Vol op het orgel

De laatste weken trekken politici en oud-politici weer alle registers open! De gezondheidszorg is namelijk één van de grote thema’s geworden in de strijd om de gunst van de kiezer.

Het probleem van de toenemende zorgvraag, met daarbij horende stijging van de kosten in de zorg lijkt eigenlijk simpel op te lossen. Zoals gesuggereerd wordt in het rapport van Ab Klink, voormalig minister van VWS en nu consultant bij Booz & Company, is er tussen de 4 – 8 miljard te bezuinigen als we als dokters maar de goede dingen doen. Daar kan niemand op tegen zijn. Helaas vinden we in dit rapport geen onderbouwing van deze stelling.

Evidence based

En natuurlijk is het belangrijk om het logistieke proces te verbeteren, de patiënt mee te laten beslissen en te werken volgens evidence based richlijnen! De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is samen met de Wetenschappelijke Verenigingen hier al vele jaren mee bezig. Er is al veel bereikt, maar er is ook nog veel werk te doen. Ook het convenant tussen de OMS, NVZ en de minister van VWS biedt ruimte aan raden van bestuur en medisch specialisten om ten aanzien van kwaliteit meerjarenafspraken te maken.

Complete wijziging

Andere spelers op het politieke toneel zien de oplossing in complete wijziging van het zorgstelsel. Juist nu de zorgverzekeraars de rol gaan invullen die hen is toebedeeld bij invoering van de zorgverzekeringswet in 2006! Voor het eerst wordt er ingekocht op basis van kwaliteit en prijs. Eerst zaaien en dan oogsten!

Symboolpolitiek

Maar ja, je zult je in het politieke krachtenveld toch moeten profileren. Symboolpolitiek? Dan maar alle medisch specialisten in dienstverband. De medisch specialist als wortel van het kwaad? Uit recent onderzoek van adviesbureau SiRM blijkt dat de ziekenhuiszorg in vergelijking met andere Europese landen van uitstekende kwaliteit is tegen lage kosten, de medisch specialisten weinig medicijnen voorschrijven en minder verrichtingen worden gedaan.

Wanneer je vol op het orgel gaat, hoor je de valse tonen niet meer.

Janko de Jonge, Vice-voorzitter Orde van Medisch Specialisten.

De Orde is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top