BLOG

Investeren om te besparen

Investeren om te besparen

Als u ook niet wilt dat de premie voor uw ziektekostenverzekering nog verder stijgt, dan staan we nu met z’n allen voor de taak de stijging van de zorgkosten te beperken. Innovatie en wetenschappelijk onderzoek, expertises van de universitair medische centra (umc’s), kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarbij gaat het om nieuwe manieren van behandelen, maar wellicht nog meer om het effectiever inzetten van bestaande behandelingen.

Wetenschappelijke doorbraken in patiëntenzorg zijn vaak bereikt door af te wijken van gebaande paden. Gericht op genezing,  maar ook op de kwaliteit van leven van de patiënt . Echter, voor een belangrijk deel van de behandelingen in ziekenhuizen ontbreekt getalsmatige onderbouwing van de effectiviteit. Investeren in onderzoek moet dan ook niet alleen gericht zijn op nieuwe vindingen, maar ook op bewijsvoering in de gangbare zorg. Op effectiviteit. Een voor de politiek belangrijk uitgangspunt in deze verkiezingstijd.

Goede medicijnen tegen lagere kosten

Een voorbeeld hoe investeren in onderzoek op meerdere manieren iets oplevert. Medische beeldvorming speelt een belangrijke rol in patiëntenzorg. Met door een van de umc’s ontwikkelde tracers en scanners is het medicijn in het lichaam zichtbaar te maken en te volgen en kan er binnen enkele dagen vastgesteld worden of een bepaald geneesmiddel bij een patiënt aanslaat: “therapie op maat”. Het voorkomt dure behandelingen die niet effectief zijn, maar wel bijwerkingen kunnen geven. Bovendien kan bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen in een vroegtijdig stadium vastgesteld worden welke medicijnen kansrijk zijn en welke niet. Dit levert meer goede medicijnen op tegen lagere ontwikkelkosten.

Hogere kwaliteit van leven

Patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en innovatie komen samen in de umc’s. Samen met alle andere partijen in de zorg leveren zij een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken als het beperken van de toename van de zorgkosten. Focus van onderzoek en innovatie moet gericht zijn op effectiviteit, kwaliteit van leven, welbevinden en preventie. De patiënt heeft daarbij een actieve rol. Goed geïnformeerde patiënten weten heel goed wat het beste voor hen is en dat kost vaak relatief weinig. Met name de chronische patiënt kan als ervaringsdeskundige als geen ander aangeven op welke wijze de kwaliteit van leven kan verbeteren, gericht op het blijven participeren in maatschappij en arbeid en op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de zorg.

Investeren in onderzoek en innovatie gericht op effectiviteit en patiëntbetrokkenheid loont. Twee ingrediënten voor betere zorg tegen lagere kosten.

Elmer Mulder, Voorzitter NFU

NFU is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 augustus 2012

Geef mij meer geld dan wordt straks alles beter en goedkoper... Tja, wat moet je as belangenbehartiger anders zeggen. Eerlijk toegeven dat UMC's vooral publiceren om het publiceren, en dat dat leidt tot bevindingen waarvan 80% procent later onjuist zal blijken, bekt natuurlijk niet zo lekker als belangenbehartiger: http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0020124

Top